Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 25 октомври 2010 г.

Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му

Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му
Светлина за всеки ден...

Сутрин
Малкият имот на праведния е по-желателен от богатството на мнозина нечестиви - По-добро е малкото със страх от Господа, нежели много съкровища с безпокойствие - А благочестието със задоволство е голяма печалба. А, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог. Дай ни днес ежедневния хляб.
Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо. Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя".

Лука 12:15; Псалм 37:16 - Притчи 15:16 - 1 Тим. 6:6,8; Притчи 30:8-9 - Мат. 6:11; Мат 6:25; Лука 22:35 - Евреи 13:5
.

Духът е, който дава живот.

Вечер
Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух.
Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Йоан 6:63; 1 Кор. 15:45 - Йоан 3:6 - Тит 3:5; Рим 8:9-11; Гал. 2:20 - Рим. 6:11.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 23 Октомври
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар