Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 12 октомври 2010 г.

Дързост чрез праведност

Дързост чрез праведност

Бог прави неправедните хора – праведни. Писанието го казва и аз го вярвам. Нека погледнем един стих, който потвърждава тази истина: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Кор. 5:21).

Бих искал да направя този стих личен: „Който за теб и мен направи грешен Исус, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Исус праведни пред Бога“. Тук има пълна размяна: Исус беше направен грешен поради нашия грях, така че ние да станем праведни с Неговата праведност. Тази праведност е на наше разположение чрез вяра в Неговата кръв. Праведността произвежда сигурни и незабавни резултати както е казано в Писанието. Всъщност, начинът ни на живот, отношението ни, взаимоотношенията ни и ефективността на християнския ни живот и дела на служение зависят от това доколко осъзнаваме, че сме направени праведни.  Притчи 28:1 четем: „Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв“. На много християни днес им липсва смелост. Те са плахи и непрекъснато се защитават; склонни са да отстъпват когато се с блъскат със злото или с дявола. Истинската причина се корени в това, че не оценяват факта, че са праведни в очите на Бога – точно толкова праведни колкото и Самият Христос. Когато осъзнаем тази истина, това ни прави смели.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи (Небесни Татко), за кръвта на Исус. Аз прокламирам, че съм направен праведен с Неговата праведност и стъпвам с вяра в дързостта, която това осъзнаване носи. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан и съм направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар