Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 10 октомври 2010 г.

Какъв благословен Господ!

Какъв благословен Господ!
Светлина за всеки ден


Какъв благословен Господ! Той всеки ден ни носи товара и също Той ни даде спасението. (Псалм 68:19)
Едуард Далберг (Edward Dahberg), писател и общественик споделя: „ На 19 г. аз бях чужд на себе си, на 40 г. си зададох въпроса: Кой съм аз?, на 50 г. установих: Аз никога няма да разбера.”
В това объркване и незнание живеят повечето от хората. Според социологът Джим Калууд, повече от 90 % от хората реално не знаят кои са всъщност. Защо са създадени на този свят.
Библията казва, че човек има вечен дух. Когато Бог създаде човека за първи път, Той му вдъхна живот.
И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. (Битие 2:7)
Нашата душа е духовната същност, сърцевината, вечната и реална личност, която няма да има почивка докато не се обърне към Исус Христос, Нашия Спасител, чрез който имаме достъп до Нашия Създател Бог (Отец).
Защото чрез Него (Исус) и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух. (Ефесяни 2:18)
И който ходатайства за нас:
Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него (Исус), понеже всякога живее да ходатайства за тях. (Евреи 7:25)

По Били Греъм (Day By Day Devotion)
http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp

Молитва: Небесни Татко (Отче) не искам да живея в незнание и неизвестност, затова се обръщам към Теб и приемам Твоя Син Исус Христос за мой Спасител. Аз разбирам, че имам достъп до Теб само чрез Твоя Син, който проля кръвта си на кръста за моите грехове.
Ти не си ме създал случайно. Ти знаеш всичко за мен. Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища. (Псалм 139:3)
И имаш цел в моя живот. Ти си казал да дадем товара си на Теб и да вземем Твоя, защото Твоето бреме е леко и Ти ще ни успокоиш. (Матея 11:28-29)
Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матея 11:30)
Благодаря Ти Отче! Амин.

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/


Няма коментари:

Публикуване на коментар