Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 20 октомври 2010 г.

Мир и увереност!

Мир и увереност!


В книгата Исая четем за един друг резултат от праведността в християнския живот: „Правдата ще издейства мир; и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.“ Исая 32:17

В този стих виждаме три резултата от праведността: мир, покой и увереност. Всички те идват от осъзнаването, че сме били направени праведни с праведността на Исус Христос. Друг резултат е описан в Римляни 14:17: „Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.“ Предишният откъс ни показа, че праведността води до дързост; днес прибавяме към това мир, покой, увереност и радост. Всички тези неща са продукт на праведността. Ако не приемем праведността на Христос чрез вяра, ще се борим и ще се опитваме да спечелим всички тези други характеристики без да можем да го постигнем. Много е тъжно да гледаш християни, които се опитват да бъдат радостни или спокойни или искат да се отпуснат и да бъдат уверени. Някой им е казал, че трябва да са такива. Но от опит знам, че когато наистина придобият увереността от прощението на греховете и праведността чрез вяра, те ще открият, че това просто се случва. Радостта избликва естествено. Мирът идва без усилие. Увереността е налице. Дързостта се изявява. Основният проблем е да накараме хората да осъзнаят, че те са станали праведни с праведността на Исус Христос.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изповядвам, че съм направен праведен с Неговата праведност и стъпвам с вяра в мира, увереността и радостта, които това осъзнаване носи. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал.
Амин.


Дерек Принс

Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар