Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 31 януари 2016 г.

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)


Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. (Ефесяни 4:4)

Чувствам, че Бог иска да ми каже думи за призоваването ви. Много хора са призовани, но те са пропуснали, защото са небрежни в слушане.
Има нещо в поканата, възлюбени. "Много са поканени, а малцина избрани."
Аз искам с голямо сърце тази сутрин, да вярваме, че всички ние сме избрани. Вие питате, "Може ли да бъде така?" Да, възлюбени, може, не малцина избрани, но много от тях избрани. 

И как ще бъде изборът? Изборът винаги е първо ваш. Ще откриете, че дарбите са вашия избор на първо място. Ще откриете, че спасението е вашия избор. Бог е направил всичко това, но вие трябва да изберете. И така Бог иска, особено тази сутрин, да вземете присърце това призоваване, за да имате тази голяма застъпническа жар на молене, Светия да ви подготви за това прекрасно мистично Тяло (църквата). 

Призован! Възлюбени знам, че някои хора имат представата (и това е голяма грешка), че не са успешни във всичко, което докоснат, защото са се провалили в толкова много неща, които са им били в желанието да продължат напред, защото те не са се стремили достатъчно в молитва като някои други, а може би са си мислели, че няма надежда за тях в това призвание. 

Сатана идва и казва: "Виж черния каталог на безпомощната си немощ! Никога не очаквай да бъдеш в това призвание! "Да, ти можеш брат! Бог го има в Писанията. О, братко мой, това е слабостта, която те прави силен!". Това е, последният ще бъде първи. Какво ще ни промени? Когато изповядваме нашата безпомощност. Бог казва, че ще нахрани гладните с блага, но ситите Той отпраща празни надалеч. 

Ако искате да растете в благодатта и познанието на Божията благодат, бъди достатъчно гладен, за да бъдеш нахранен, бъди достатъчно жаден да плачеш, бъди съкрушен достатъчно, че нищо друго да не желаеш да имаш на света, без Той да дойде в теб. Четох снощи в моята Библия, тя е толкова прекрасна, "И Бог ще обърше всяка сълза от очите им ..." (Откровение 21:4). 

Слава Богу. Алилуя! Нека Бог да го направи тази сутрин. Нека Той да обърше всяка сълза. Нека да утеши сърцето ти. Нека Той да укрепи слабостта ти. Нека да те накара да дойдеш на място на успех. Нека Бог ти помогне в мястото, което е Той е избрал за теб, защото "мнозина са призвани, а малцина избрани." Но Бог има голям избор! 

Той е голям Исус! Ако мога да Го измеря, бих бил много малък. Но аз не мога Го измери, и знам, че Той е много голям. Радвам се, че не може да се измери Исус, но аз съм доволен, че мога да Го докосна; това е същото. 
Един Господ, една вяра, едно кръщение. Ефесяни 4:5.

Нашето призвание – част от проповед на Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)
http://www.smithwigglesworth.com/sermons/misc7.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар