Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 23 октомври 2010 г.

Помни, Господи, благите Си милости!

Помни, Господи, благите Си милости!


"Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века." (Псалм 25:6)
Светлина за всеки ден...

Има моменти в нашия живот, когато се чувстваме изоставени от всички или самотни. Намираме се в ситуация, в която не виждаме изход. Но Бог не ни е изоставил и не ни е отхвърлил. Невъзможното за нас, е възможно за Него. Той иска да се обърнем към Него и нека не пропускаме този момент, а да застанем пред Него с думи на молба:

Молитва: Мили Боже, в Твоето слово се казва, че Ти още от началото си бил винаги с нас, още от древни времена до сега. И аз искам да имам винаги тази вяра, че Ти винаги си тук до мен. Нека никога да не забравям тази Твоя истина, когато се чувствам самотен, че Ти не си ме изоставил и си винаги с мен. Тази Твоя увереност, която Ти ми даваш да бъде винаги в мен и да не ме напуска. Нека да усещам и да чувствам постоянно Твоето присъствие и Твоята любов, която имаш към всички нас. Благодаря Ти за мира, Христовият мир, който Ти ми даваш в този момент. Амин!

По тема от http://www.foodforthepoor.org/prayer/
23 Октомври, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар