Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг!

Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг!
Светлина за всеки ден


А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име. (Йоан 1:12)

Кой може да опише или премери любовта на Бог? Бог е любов. (1 Йоан 4:16) Но факта, че Бог е любов не означава, че всичко е приятно, чудесно и щастливо и това, че Бог е любов не означава също, че Бог не допуска наказание за греха. Божествената святост изисква наказание за греха, но Божията любов дава изход и спасение за съгрешилия и това е кръвта на Исус Христос, чрез който получаваме опрощение и освобождение от робството на греха.
Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна. (Исая 1:18)

Това беше Божията любов, която изпрати Исус Христос на кръста. Няма значение какъв грях сме извършили, няма значение колко черен, мръсен, срамен или ужасен може да бъде, Бог ви обича, понеже е наш Създател.
Но въпреки това тази Божия любов, която е несравнима, безпогрешна и вечна, която достига до всеки един от нас може да бъде отхвърлена. Бог няма да насили никой от нас, противно на волята му. Наш е изборът, да я приемем. Никой няма да го направи вместо нас.
Апостол Павел казва в посланието си: И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. (2 Коринтяни 5:20)

По тема от Били Греъм (Day By Day Devotion)

http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp

Молитва: Небесни Татко (Боже), Твоята любов ме завладява, тя прониква в мен, тя е в всяка моя клетка и въпреки моя грях Христовата смърт на кръста ме очиства от моите грешки в миналото и аз ставам нов човек, новороден, роден от Твоя Дух (Святия Дух).
Исус казва: Трябва да се родите отгоре. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. (Йоан 3:3-7)
Аз приемам тази милост и благодат от Теб, Господи. Благодаря Ти, че ме направи нов човек, новороден отгоре. Амин!

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/


Няма коментари:

Публикуване на коментар