Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 26 февруари 2016 г.

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога


  Не бой се, защото не ще бъдеш посрамена; И не се смущавай, (не се депресирай) защото не ще бъдеш поругана, опозорена (облечена със срам). Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, И няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите. И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. (Исая 54:4-5)

Не бой се, не се страхувай, „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимотей 1:7)

Предай на Господа пътя си. И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. (Псалм 37:5)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/>

Няма коментари:

Публикуване на коментар