Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 23 януари 2010 г.

Молитва по Новия Завет

Молитва по Новия Завет
Яков 3:2. Моля ти се Господи, да не съгрешавам в говорене и да обуздавам чрез езика си цялото си тяло. 3:17. Дай ми Боже мъдрост която е от горе, която преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 4:7. Искам Боже да се покорявам на тебе и да се противя на дявола. Да се приближавам при теб и ти да се приближаваш при мен. 5:16. Да се моля усърдно, защото си казал, че голяма сила има в усърдната молитва.
1 Петър 1:3. Благодаря ти Боже, че чрез голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Че чрез Божия сила сме вардени чрез вяра за спасение. 1:13. Боже искам да не се съобразявам с моите страсти. 1:15. Да бъда свят в цялото си държание, защото е писано: “Бъдете святи, понеже Аз съм свят”. 1:19. Благодаря ти Боже, че съм изкупен със скъпоценната кръв на Христа като агнец без недостатък и пречист. 1:22. Искам да се покорявам на твоята истина. 2:1. Да отхвърля всяка злоба, лукавчина, лицемерие, завист и одумване. 2:2. Искам чистото духовно мляко. 2:9. Ти Боже ни призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 2:11. Искам да се въздържам от плътски страсти, които воюват против моята душа. 2:13. Да се покорявам на всяка власт, която е от Бога. 2:24. Благодаря ти Господи Исусе, че понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Защото като овце блуждаехме, но сега се върнахме при пастира и Епископа на душите ни. 3:2. Научи ме Святи Душе да се отнасям благоразумно с жена(мъжа) си, за да не става препятствие на молитвите ми, също и с всички останали. 3:9. Да не въздавам зло за зло или хула за хула, а да благовестявам понеже за това съм призован. 3:10. Научи ме Святи Душе да пазя езика си от зло и устните си от лъжливо говорене за да видим добри дни, защото твоите очи са върху праведните. 3:15. Да те почитам в сърцето си. Научи ме да бъда винаги готов да отговарям с кротост и страхопочитание. 4:2. Да живея по Tвоята воля. 4:7. Да живея разумно и трезво и да се предавам на молитва. 4:10. Според дарбите, които си ми дал да ти служа. 5:5. Научи ме да се облича със смирение и всяка грижa да възложа на Тебе, защото ти се грижиш за нас. 5:10. Моля те Боже да ни усъвършенстваш, утвърдиш и укрепиш.
2 Петър 1:3. Твоята Божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието чрез познаването на Този който ни е призовал чрез Своята слава и сила. Искам Боже да те познавам. 1:12. Да затвърдявам моето призвание и избиране, да върша добродетели. 1:12. Да се утвърдя в истината. 1:19. Да внимавам на Твоето слово като на светило. 3:18 Помогни ми да раста в благодатта и познаването на нашият Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде славата.
1 Йоан 1:7. Благодаря ти Боже, че кръвта на Твоят син Исуса Христа ни очиства от всеки грях. 2:5. Учи ме да пазя Словото Ти, да не любя света, защото всичко, що е в света – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщестлавието на живота не е от Теб. Моля те, пази ме Боже. 3:21. Боже нека моето сърце не ме осъжда и да имам дръзновение спрямо Теб (Бог) така, че каквото и да поискаме да го получим от Теб, защото пазим твоите заповеди и вършим това, което е угодно пред Тебе. 4:8. Твоята заповед е да вярваме в името на Твоят Син Исус Христос и да се любим един друг, защото Бог е любов. Боже дай ми дух на любов. 4:12. Ако се любим един другиго Ти пребъдваш в нас и любовта ни към Тебе е съвършена в нас. 4:16. Бог е любов и който пребъдва в любовта пребъдва в Бога и Бог в него. Нека пребъдваме в Божията любов. 5:14. Помогни ни Боже нашата увереност да бъде в Теб, така че, ако просим нещо по Твоята воля Ти да ни слушаш и като знаем, че ни слушаш каквото и да попросим, знаем че го получаваме. Този, който се е родил от Бога пази себе си и лукавият не се докосва до него. Аз съм се родил от Бога и пазя себе си и лукавият не се докосва до мен.
3 Йоан 2. Искам Боже да молитствам за да благоуспявам и да съм здрав във всичко, както да благоуспява душата ми.
Римляни 6:4-6. Благодаря ти Боже, че като се кръстихме в Исуса Христа нашето старо естество бе разпнато с Него, за да не робуваме вече на греха. 6:11. Така, че се считаме мъртви към греха и живи към Бога и Христа Исуса. Аз се считам мъртъв към греха и жив към Бога. 6:14. Грехът вече не ни владее, защото не сме под закон, а под благодат. Грехът вече не ме владее, защото не съм под закон, а под благодат. 6:22. И сега като се освободихме от греха станахме Твои слуги(синове, дъщери) отиваме към святост за да принасяме плод на Бога. Аз искам да съм свят за да принасям плод на Бога. 8:1. Сега прочее няма никакво осъждане когато сме в Христа Исуса и ходим не по плът но по Дух, защото законът на животворящият Дух ни освободи в Христа Исуса от закона на греха и смъртта. 8:11. И като живее в нас Духът на Този, които е възкресил Исуса от мъртвите ще съживи и нашите мъртви тела чрез Духа си, който обитава в нас. Съживи Боже, моето мъртво тяло. 8:14. Ние сме Божии синове(дъщери) понеже се управляваме от Божият Дух. Аз се управлявам от Божият Дух. 8:15. Не сме приели дух на робство, та да бъдем пак на страх, но сме приели дух на осиновение чрез който викаме “Авва Отче”. 8:31. И така ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас. 8:34. Исус Христос е от дясната страна на Бога и ходатайства за нас. Ние във всичко сме повече от победители чрез този който ни е възлюбил. Аз съм победител чрез Исуса Христа. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. 10:11. Никой, който вярва в Него няма да се посрами. 12:2. Боже нека да не се съобразявам с този свят, но да се преобразявам чрез обновяването на ума си за да позная от опит що е Божията воля – това което е добро, благоугодно на Тебе и съвършено. 12:6. Според дарбите, които си ни дал поради твоята благодат нека да ти служим с усърдие. Любовта ни да бъде нелицемерна, да държим на доброто. В братолюбието да се обичаме един друг. В усърдието да бъдем нелениви пламенни по дух като служим на Господа. Помогни ни Боже да се радваме в надеждата и в молитва да сме постоянни. Да бъда постоянен в молитва. Да благославяме и да не кълнем. Да бъдем единомислени, да не се считаме за мъдри. Да не си отмъщаваме, но да даваме място на Божият гняв. 13:1 Да се покоряваме на властите, защото няма власт, която да не е от Бога. 13:12 Да отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината, да се облечем с Господа Исуса Христа. 15:13. Ти си Бог на надеждата и Боже сега ни изпълни с пълна радост и мир във вярването така че чрез силата на Святият Дух да се преумножава надеждата ни.
1 Коринтяни 2:7. Благодаря ти Боже, че ние получихме Твоята тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Тебе преди вековете да ни докара слава. 2:12. Ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа. Ти си ни дал Христов ум. Аз имам Христов ум. Аз съм Божи храм и Божият Дух живее в мен. 4:5. Господи пази ни да не съдим нищо преждевременно. 6:15. Аз не съм свой, принадлежа на Теб. 10:16. Благодаря Ти Боже за общението, което имам в Христовата кръв и Христовото тяло. 15:?. Боже дай ни да бъдем твърди и непоколебими и да преизобилстваме всякога в Господното дело, понеже ние знаем, че нашият труд не е напразен. 16:13. Дай ни да стоим твърдо във вярата и всичко да става с любов.
2 Коринтяни 1:22. Благодаря Ти Боже, че си ни запечатал и си ни дал в сърцата ни Духа в залог. 3:6. Направи ни способни служители на един Нов завет, не на буквата, а на Духа, който оживотворява. 3:17. Защото Господи Ти си Дух и където е Твоят Дух там е свободата и гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава както от Духа Господен. 4:13. Нека да имам същият дух на вяра според писаното “Повярвах затова говорих”, защото Този, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас. 5:7 Нека да ходя с вярване не с виждане. 5:17. Аз съм ново създание в Христа. 5:21. Бог направи за нас грешен Онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. 6:6. Нека да бъдем изпълнени с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святият Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата. 7:1. Като имаме тези обещания нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. 8:7. Нека да изобилстваме във всяко нещо – във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и любов. Защото знаем благодатта на нашият Господ Исус Христос, че богат като беше за нас стана сиромах за да се обогатим ние. 9:8. Бог е силен да преумножи на нас всякакво благо, което е достатъчно във всяко добро дело. 10:3. Ако и да живеем по плът по плът не воюваме, защото оръжията с които воюваме не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме крепости и всичко, което се повдига срещу познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 10:17. Когато се хвалим нека да се хвалим с Господа. 13:5 Нека да изпитваме себе си дали сме във вярата.
Галатяни 1:4 Благодаря ти Господи Исусе, че даде себе си за нашите грехове, за да ни избавиш от настоящият нечист век според волята на нашият Бог и Отец. 2:16. Ние се оправдахме не чрез дела по закона, а само чрез вяра в тебе Исусе, защото чрез дела по закона никой не може да се оправдае. Нека в нас да живее Отче Твоят Син и животът, който го живея сега в тялото си да го живея с вяра, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мене. 3:11 Ти си казал, че праведният чрез вяра ще живее. Аз искам да живея чрез вяра. 3:29. И ако сме Христови, то сме Аврамово потомство, наследници по обещание. 3:26. Божии чеда сме чрез вяра в Исуса Христа. 4:5. Изкупени сме от закона и получихме осиновяване. И понеже сме Негови синове (дъщери) Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина си, който вика “Авва Отче”. Затова аз не съм роб, а син (дъщеря) и като съм син (дъщеря) то съм Божий наследник чрез Христа. 5:1. Да стоим твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и да не се заплитаме отново в робско иго. 5:5. Да ожидаме чрез Духа оправданието си чрез вяра, защото в Христа Исуса само вярата има сила, която действува чрез любов. Да бъдем послушни на истината. 5:13. Ние сме призовани на свобода и да не употребяваме свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов да си служим един на друг. 5:14. Защото целият закон се изпълнява в една дума: “Да обичаш ближният си като себе си”. Да ходим по Духа и да не си угаждаме на плътските си страсти. 5:18. Като се водим по Духа не сме под закон. 5:22. Да бъдем изпълнени с плодовете на Духа, които са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. 5:24. И когато сме в Исуса Христа, разпънали сме плътта заедно със страстите й. Аз разпнах плътта. Ако живеем по Духа по Духа и да ходим. 6:1. Да се поправяме с кротък дух. Ако мислим себе си за нещо то мамим себе си. 6:9. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем. 6:14 Нека да се хвалим с кръвта на нашият Господ Исус Христос, защото сме нови създания. Аз съм ново създание. Нему да бъде славата!
Ефесяни 1:3. Боже Ти си ни благословил в Христос с всяко духовно благословение в небесните места. 1:4. Ти си ни избрал в Него преди създанието на света за да бъдем святи и без недостатък пред Него. 1:5. Ти си ни осиновил чрез Исуса Христа по благоволението на Своята воля. Аз съм осиновен чрез Исуса Христа. 1:7. В Исуса Христа аз имам изкуплението си чрез кръвта Му, прощение на прегрешенията ми според богатството на Неговата благодат, която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение. 1:13. Аз съм запечатан с обещания Свят Дух като залог. 1:17. Нека Бог на нашият Господ Исус Христос ни даде дух на мъдрост и на откровение. 1:18. Да просвети очите на нашето сърце за да познаем каква е надеждата и колко велика е силата Му към нас. 2:16. Който ни възкреси заедно с Христа и сложи ни да седим с Него в небесните места. 2:8 Аз съм спасен по благодат чрез вяра. 2:10. Аз съм Негово творение, създаден в Христа Исуса за добри дела. 2:13. Бил съм далеч от Бога, но сега съм близо чрез кръвта на Христа. 3:12. В когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. 3:16. Боже дай ми да се утвърдя здраво чрез Твоят дух. 3:17. Нека чрез вяра да се всели Христос в моето сърце, тъй че основани в любовта да бъдем силни и да познаем Христовата любов за да се изпълним в цялата Божия пълнота. 4:2. Нека да се обхождаме със съвършено смирение, кротост, с дълготърпение, като се претърпяваме един друг с любов. 4:22. Нека да съблеча старият човек според предишното си поведение, който тлее по измамните страсти. Да си обновим ума чрез Духа и да се облеча в новият човек създаден по образа на Бога в правда и святост на истина. 4:25. Да говоря истината, да не се гневя, никаква гнила дума да не излиза от устата ми, но онова което е добро за да принесе благодат. 4:31. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик или хула заедно с всяка злоба да се махне от мен. 4:32. Да бъдем благи, милосърдни, да си прощаваме един друг както Бог ни е простил. 5:1. Да бъда подражател на Бога и да ходя в любов както Христос ни възлюби. 5:8 Сега съм светлина в Господа и като чадо на светлината да принасям нейния плод. Който се състои във всичко, което е благо, право и истинно. 5:10. Да опитвам що е благоугодно на Господа. 5:15. Да се обхождаме мъдро и да изкупуваме благовремието. 5:17. Да проумяваме що е Господната воля. 5:19. Да пеем и да възпяваме Господа в сърцето си като благодарим за всичко на Бога Отца в името на нашият Господ Исус Христос. 6:5. Да не дразнем децата си но да ги възпитаваме в учение и наставление Господно. 6:7. Да работя с добра воля като за Господа. 6:10. Да заяквам в Господа и в силата на Неговото могъщество. 6:11. Аз се обличам в Божието всеоръжие за да устоя срещу хитростите на дявола. Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.. Затова аз вземам Божието всеоръжие за да устоя и противостоя в злия ден и да надвия на всичко. Аз стоя препасан с истината през кръста. Правдата е мой бронен нагръдник. Вярата е мой щит с която угасявам всичките огнени стрели на нечестивия. Всякога да бъда готов да благовестявам. Спасението е мой шлем. Аз вземам меча на Духа, който е Божието Слово. 6:18. Да се моля в духа по всяко време, с всяка молитва и молба. Да бъда бодър в това, с неуморно постоянство и моление за всички. 6:19. Нека да бъда дързък когато оповестявам тайната на благовестието.
Филипяни 1:6 Боже аз искам да се усъвършенствувам до деня на Исус Христос. Моля се любовта ми да бъде все повече изобилно просветена и всячески проницателна. 1:10. Да изпитвам нещата, които се различават за да бъда искрен и незлоблив до деня на Христа, изпълнен с плодовете на правдата. 1:20. Аз искам да възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение. 2:3. Искам да правя всичко със смиреномъдрие и да считам другия за по-горен от себе си. 2:5. Нека в мен да бъде същият Дух, които беше в Христа. 2:12. Да изработвам спасението си със страх пред Бога и трепет, защото Бог по благоволението си действува в нас. 2:14. Да върша всичко без роптане и без препиране. 2:15. Да бъда безукорен, незлоблив, непорочен като Божие чадо сред едно опако и извратено поколение между които блестя като светило на света, като явявам словото на живота. 2:21. Да не търся своето си, а онова което е Исус Христово. 3:1. Да се радвам в Господа и (3:3) да се хваля с Исуса Христа и да не уповавам на плътта. 3:8. Да познавам моя Господ Исуса Христа е най-превъзходното нещо. 3:9. Да бъда в Него не чрез своя правда, а чрез вяра и правдата от Бога въз основа на вярата, за да позная Него, силата на Неговото възкресение. 3:12. Не съм станал съвършен, но се стремя към това Божие призвание, което е Христа Исуса. 4:4 Да се радваме всякога и нашата кротост да бъде позната на всички. 4:6. Да не се безпокоя за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба да изказвам прошенията си на Бога с благодарение. 4:7. Божият мир да пази сърцата и мислите ми в Христа Исуса. 4:13. Моята сила е в Христа Исуса. 4:19. Бог е ,който ме подкрепя и снабдява всяка моя нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Колосяни 1:6. Нека вярата в мен да расте и принася плод. 1:9. Да се изпълня с познанието на Неговата воля чрез пълна мъдрост и проумяване, 1:10. Да се обхождаме достойно за Господа, да му угаждаме във всичко, като принасяме плод във всяко добро дело и като растем в познаването на Бога, подкрепяни с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържим и дълготърпим всичко с радост. 1:12. Ние сме съучастници в наследството на светиите, за което благодарим на Отец, който ни извади от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Аз съм изкупен и греховете ми са простени. 1:19. Аз съм в мир с Бога чрез кръвта пролята на кръста от Неговият Син Исус. 1:22. Чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, сега се представям пред Отец като свят, непорочен и безупречен, ако остана основан и твърд във вярата и не се помръдна от надеждата. На нас светиите се откри тайната, която е била скрита за векове и поколения. Нека възвестяваме тази тайна Христос, като съветваме всеки човек с пълна мъдрост. 2:6. Да се обхождаме вкоренени и назидавани в Исус, като се утвърждаваме във вярата си изобилстващи в нея с благодарение. 2:10. Да имам пълнота в Него. 2:11. Аз съблякох плътското си тяло. 2:13. Бях мъртъв чрез прегрешенията си, но сега съм жив чрез Него като всичките ми прегрешения са простени. 2:18. Никой не може да отнеме наградата ми. 3:1. Аз съм възкресен заедно с Исус и търся това, което е горе, гдето седи Христос, отдясно на Бога. 3:5. Нека да умъртвим природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, зла пощавка и сребролюбие. Да отхвърлим всеки гняв, хулене, ярост, злоба, срамотно говорене от устата си, понеже сме съблекли старият човек с делата му и да се облечем в новият, който се обновява в познание по образа на Този, който го е създал. 3:12. Като Божии избрани, възлюбени, святи да се облечем в милосърдие, благост, кротост, смирение и дълготърпение. А над всичко това да се облечем в любовта, която свързва всичко в съвършенство. 3:15. Нека в нас да царува Христовият мир. 3:16. Христовото слово да се вселява в мен богато и с пълна мъдрост да се уча. Да пеем на Господа с благодат в сърцата си и каквото и да вършим да вършим всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Отца. Като жена да се подчинявам на мъжа си, както прилича в Господа. 3:19. Като мъж да любя жена си и да не се огорчавам против нея. 3:21. Да не дразним децата си, за да не се обезсърчават. 3:23 Каквото и да вършим да работим от сърце, като за Господа. Като Божий слуга аз ще получа наследство от Господа. 4:2 Да постоянствам в молитва и да бдя в нея с благодарение. 4:5. Да се обхождаме мъдро към външните като изкупуваме благовремието. 5:6 Това което говорим да бъде винаги с благодат, подправено със сол за да знаем как да отговаряме на всекиго. 4:17 Да внимаваме на службата, която сме приели от Господа за да я изпълним.
1 Солунци 1:5. Нека да благоветстваме не с думи но със сила, със Святият Дух и с голяма увереност. 1:10 Да очакваме Исус Христос, който ни възкреси от мъртвите и който ни избавя от идещият гняв. 2:2 Да бъдем дързостни в Бога като благоветстваме. 2:4 Като знаем че сме одобрени от Бога да говорим така, че да не угаждаме на човеци, а на Бога. 4:4 Да се държим със съседите си със святост и почит. 4:7 Бог ме е призовал на святост. 4:11. Усърдно да се стараем да живеем тихо, да вършим своите работи и да работим с ръцете си. 4:12. Да се обхождаме благоприлично пред външните и да нямаме нужда от нищо. 5:5 Да бъда буден и трезвен. 5:8. Като трезви нека да облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да сложим за шлем надеждата за спасение. 5:10. Да не забравяме, че Исус умря за нас, за да живеем заедно с Него. 5:11 Да се насърчаваме един друг и да живеем мирно помежду си. 5:14. Да увещаваме безчинните, да насърчаваме малодушните, да поддържаме слабите, да бъдем търпеливи към всички. 5:15 Да не връщаме зло за зло. Но да търсим доброто един на друг. 5:16. Да се радваме винаги. Непрестанно да се молим и за всичко да благодарим, защото това е Божията воля за нас в Христа Исуса. 5:19. Духа да не угасяваме, а да бъдем изпълнени с Него. 5:21 Всичко да изпитваме и да държим доброто. 5:23. Нека Бог на мира да ни освети напълно. Аз вярвам в Този, който ме е призовал.
2 Солунци 1:3. Нека вярата ни да расте и любовта на всеки един от нас да се умножава един към друг. 1:11. Нека Бог да усъвършенства в нас всяко добро желание и дело на вярата. Да се прославя чрез нас нашият Господ Исус Христос и ние в Него според благодатта на нашият Бог. 2:13. Аз съм избран от Бога за спасение чрез освещение на Духа и вярване в истината. 3:3 Нашият Господ е верен, който ще ни утвърди и ще ни опази от лукавия. 3:5. Моля се Господ да оправи сърцата ни в Божията любов и Христовото търпение.

4 коментара:

  1. Прекрасни молитви! Благодаря за чудесните насърчения! Бог да Ви благослови.

    ОтговорИзтриване
  2. dano gospod e s nas v dobro i zlo toi da ni pomogn vav vseki truden moment amin amin

    ОтговорИзтриване
  3. Опазини боже от всяко зло опази децата ни моляте боже осияи със лицето си даини мъдрост даини жива вяра татко небесе амин

    ОтговорИзтриване