Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 15 октомври 2015 г.

Прошката освобождава Божията изцелителна сила.

Прошката освобождава Божията изцелителна сила.


Бях в края на поста и в молитва, когато Божият Дух ми проговори нежно и тихо. Той каза: "Вярата ме задвижва, синко, но прошката освобождава Моята сила." И това е, което ние не търсим, силата на Бог, защото ние като хора сме безсилни, освен Него. Продължих да се моля, Бог да ми покаже още. „Боже, покажи ми какво искаш да направя? И Той започна да ми показва, че вярата освобождава власт, и ми даде някои стихове, които говорят за това как хората отказват да простят и са измъчвани от духове действащи срещу тях. След това чух в духа си, че страхът е мъчение. И изведнъж, започнах да мисля, че страхът е фобия. Тези атаки на страх, безпокойство и тревожност, които често лекарите не могат да лекуват, всъщност са били мъчения от духове на тъмнината. Аз започнах да настоявам хората да се молят и да се освобождават чрез съзнателно решение на простителност. Тези молитви на простителност започнаха да ги освобождават от страх, от фобии, от фибромиалгия, от психични до физически проблеми, и дори от душевни проблеми.

Ще ви разкажа, какво с случи с една жена. Съпругът й е бил насилник, и не става въпрос само за малки неща. Той я биел, изнасилвал, държал я заключена вътре в къщи и я отчуждава от семейството й. Така че, тя започна да го мрази, разбира се както всеки един в тази ситуация, и когато започва да го мрази, следствието от тази непростителност са мъчителни духовете на лудост и депресия, които я нападат. В крайна сметка се развеждат. Тя загубва работата си, започват припадъци и различни други проблеми. Две години не е напускала дома си, освен когато майка й или сестра й я завеждат на лекар на всяко тримесечие. Тя си слагала превръзка на очите за да не вижда и така я отвеждат при лекаря и когато влезе при него си маха превръзката от очите. Този лекар, който я лекува се оказва вярващ. Той ми даде телефонния й номер.
Бог иска да ни прости, но Той също иска и ние да прощаваме. Това не е лесно нещо, но това е началото на изцелението. Прошката не е оневиняване на този, който ни е навредил, но прекъсва влиянието на това, което ни е причинил върху нас.
Водих я в молитва: Аз приемам Исус Христос за мой спасител. Боже прости ми всички прегрешения до тук. Благодаря Ти. Както Ти ми прости, така и аз прощавам на съпруга си. Аз избирам да му простя и декларирам на глас, че му прощавам. Аз съм свободна в Исус. Благодаря Ти Боже.
И стана чудо. Освобождението и изцелението дойде.

Вярата задвижва Бог, но прошката освобождава Неговата сила. В 1 Йоан 4:18 се казва: В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. В любовта не съществува страх, няма мъчение, но Божията любов в нас ни освобождава от всеки тормоз и ужас.

Един стих от Словото е винаги заседнал в сърцето ми от 2 Кор. 10:6: Готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.
Преди да приведем другите в послушание, ние трябва да приведем себе си в послушание. Аз знаех, че преди да проповядвам това откровение Бог иска самия аз да ходя в послушание. И така започнах да се моля: „Святи Душе, моля Те, да ми покажеш къде имам някаква непростителност." И това доведе в мен до някои спомени за хора и аз започнах да се освобождавам. Прощавах, а за някои лично трябваше да се видя с тях и да ги помоля за прошка, да им кажа, че съжалявам за всичко, което се е случило между нас. И като го направих, забелязах, че започнах да чувам гласа на Бога по-добре. Силата на Бог започна да тече през мен, просто когато проповядвах.

Винаги съм знаел, че Христос е умрял за нас и че изцелителната сила на Бог е достъпна за нас. Аз не мисля, че Бог иска да се разболеем, да ни изцели, да се разболеем и отново да ни изцели. Той иска да ходим в Божествено здраве. Така че с използване на Словото и цитиране на стихове от него, аз просто започнах да правя това. Това е борба или битка и след като имаме това откровение, болестите не могат да се прилепят до нас, защото вървим заедно с Отец, който е на небесата. Защото Отец на Небесата, когато погледна на земята и видя, че е пълна бъркотия след като Адам съгреши, Той каза, Аз ще поправя това? Ще освободя простителност (прошка), която ще се погрижи за проблема, който е тук на земята.

Съвсем наскоро проповядвах в Тексас за силата на прошката и прощението, което ние получихме чрез Исус Христос. Той ми показа, че толкова много хора имат горчивина и непростителност в сърцата си, защото те са смятали, че постъпват правилно.
За молитва отпред излезе едно момче, което имаше метални скоби на ръцете и патерици. То си влачеше краката. Когато стигнах до него, аз казах: "Синко, какво искаш от Бога?" Той каза: "Господине, аз имам церебрална парализа и това е твърде много за мен да го понеса. Аз съм просто един тийнейджър." И той се срина в моята прегръдка с плач и ридание. И аз казах: "Моли се с тази молитва заедно с мен." А той имаше непростителност към Бога и всъщност е бил ядосан на Бог и ядосан на родителите си, защото им казал: "Вие ме родихте на тази земя и това е животът, който ми дадохте." Казах му: "Трябва да им простиш и изцелението ще дойде." Той каза окей. Помоли се с мен, прости на Бог, прости на родителите си и на всички. И когато аз се молех за него силата на Бог дойде върху него и го освободи. Изпълни се с Духа и падна на пода. Лежеше и плачеше, след малко стана, стана и започна да ходи. До преди той си влачеше краката, сега си вдигаше колената за да ходи. В края на службата каза: "Аз искам да Те благословя Боже за изцелението."

Когато сме засегнати, огорчени или обидени и т.н. от хора, поради нашата гордост казваме: Как смееш да ми направиш или кажеш това. И го повтаряме това в мислите си. Това е една нормална реакция. Вместо това ние трябва да повтаряме в мислите си, че им прощаваме. Ако на първо място не успеете, опитайте отново. Трябва да вземем съзнателно решение да простим на всеки човек, който някога ни е наранил. Дяволът може да се опита да ви припомни сцената на вашето огорчение, но вие трябва да му кажете, че е лъжец и вие сте взели решение да простите, както нашия Отец е простил на нас.
Освен това трябва да пленим всяка мисъл да се подчини или покори на Исус Христос. Нашите мисли трябва да станат Неговите мисли, на Бог.

В 2 Кор. 10:4-6 се казва:
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.

Ако не сме простили, това ще попречи на нашия молитвен живот.
Исус казва: Когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. (Марк 11:25)

И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. (Матей 5:23-24)

(Исус) Слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят, благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост. И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците правят същото, (Лука 6:26-28,33)

Ние трябва да се поучим от това, което направи Исус Христос на кръста. Беше бит, обезобразен и разпънат на кръста за нашите прегрешения.
Но Исус им каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. (Лука 23:24) Дяволът е кукловод. Те бяха марионетки в неговите ръце, бяха измамени, защото ако знаеха реално какво правят, нямаше да го направят никога.

Не можем да бъдем простени, ако ние не прощаваме. Не можем да бъдем изцелени, ако не бъдем простени.
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралитика): Казвам ти: Стани, дигни постелката си, и иди у дома си. И на часа той стана пред тях, дигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. (Лука 5:24,25)

Трябва и да се молим за тези, които са ни огорчили. Бог да ги благослови и ако не познават Исус Христос като Спасител, Бог да докосне сърцата им със спасение.

Едно от нещата, които Божият Дух ми разкри е: Просто приеми това, което този човек е направил и си представи как той идва при Исус и казва: "Исусе, аз се покайвам за греховете си. Прости ми?" Да, ако се покаят, Той ще им прости. Но сега вие може да кажете, но те не са се покаяли. Те не ми искали прошка. Но вие трябва да вземете решение заради Исус. Трябва да се защитите от дявола. Да разкъсате връзките на непростителността. Това е вашата защита. Това е част от вашето въоръжение, като броня и бронята е част на прошката. И те ще разберат, че ние сме вярващи, поради любовта в нас. Прошката е част от плода на любовта.

Всеки може да вземе съзнателно решение да прости и да получи изцеление. Не трябва да блокираме нещата в сърцето си. Вие не правите това да ги оправдаете, че не са виновни. Но както Отец е простил на нас, така и ние трябва да простим.

Молете с тази молитва на глас:
Скъпи Небесни Татко, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител. Скъпи Отче, аз взимам съзнателно решение да простя на всеки човек, който някога ме е наранил, или наранил някой от членовете на семейството ми. (казвате името му) Боже, искам да простя и да се освободя от миналото. Прощавам си и на самия себе си от вземането на грешни решения. Благодаря Ти Боже, че ме освободи от тази непростителност, която съм държал в сърцето си. Сега заповядвам на физическата болка да напусне (ако имате болки или друго заболяване, като фибромиалгия, артрит, психически стрес, тревожност, фобия и страхове или други заболявания) - казвате тук заболяването. Тази болест или болка (казвате името) няма вече сила, тя е разчупена в името на Исус. Боже, аз Ти благодаря за изцелението. Амин!


Brian Adams on It's Supernatural with Sid Roth - Healing
https://www.youtube.com/watch?v=bQvvybIBac4
http://donate.sidroth.org//site/DocServer/IS592Transcript_BrianAdams.pdf?docID=3361

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар