Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 10 юли 2012 г.

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)


Едно търсене в Гугъл на "Пророчество в Псалм 83" (The Psalm 83 prophecy) на 31 март 2012 г. показва 1,380,000 резултати. Друго търсене в Гугъл на същия ден под "Войната в Псалм 83," (The Psalm 83 war ) разкрива 2,460,000 резултати. Тези цифри отразяват около петдесет пъти повече резултати, отколкото имаше през същия месец преди 4 години. Спомням си, че тъй като през 2008 г. публикувах книгата си, "Isralestine (Израелстайн): Древното описание на бъдещето в Близкия изток”, се опитах тогава да намеря публикувани изследвания чрез Интернет по тези две теми.
Псалм 83 е централна тема на книгата Израелстайн, и честно казано изследванията в тези области на интернет по това време обикновено бяха безплодни. Поради което книгата отне осем години работа, което изискваше безброй часове на библейското изучаване и допълнително исторически изследвания.


Каква е цялата истерия около Псалм 83? Защо на Гугъл резултатите нарастват експоненциално през последните четири години от десетки хиляди до десетки милиони? Вярвам, че тези нараствания на броя отразяват все по-голям интерес за пророческите последици на Псалм 83 сега, особено, след Арабската пролет, която доминира в голяма част от новините през 2011 г.
Някои теолози предполагат, че Псалм 83 е просто една молитва - оплакване и проклятие относно арабските врагове на Израел от незапомнени времена. Други като мен вярват, че тя е добросъвестна и е библейско пророчество. В тази статия, аз се опитвам да разсея тази възможност, че Псалм 83 е само една молитва.
В Псалм 83 се говори за една Арабска конфедерация, която се оформя с изричната цел, унищожаването на Израел, и лишаване собствеността на избраните хора от обещаната земя веднъж и за всички. Ако е налице предстоящо пророчество, това означава, че Конфедерацията се бори за създаването на още една арабска държава, наречена Палестина. Този извод може да бъде направен чрез анализ, които са членовете на Конфедерацията днес.Изображението сравнява съвременните еквиваленти на древните популации, изброени в Псалм 83:6-8.
Шатрите на Едом = Палестинци и Северна Йордания
Исмаляните = Саудитска Арабия (Исмаил, баща на арабите)
Моаб = Палестинци и Централна Йордания
Нагаряните = Египтяни (Нагар, глава на племето)
Гебал - Хизбула и Северен Ливан
Амон = Палестинци и Северна Йордания
Амалек = Арабите от Синай
Тир = Хизбула и Южен Ливан
Асирия = Сирийци и Северен Ирак


Чудотворно откритие на Псалм 83 става в Ирландия точно по време на средата на 34-дневния Израел - Хизбула конфликт през лятото на 2006 г. Пергаментът е открит близо до блато, в мочурлива почва и напълно непокътнат, погребан там приблизително 1200 години. Случайно ли е това?

Разглеждане на Псалм 83 и доказателства
Псалм 83 е 3000-годишнo пророчеството и очаква непосредствено изпълнение. Настъпване на кулминационния момент е арабско-израелска война. Тя включва народите, показани на изображението. Изображението идентифицира Конфедерацията с техните древни имена заедно с техните съвременни еквиваленти.
Асаф, авторът на Псалм 83 ни информира, че този конгломерат от народи и терористични групи от население се съюзяват в конфедерация и зараждат лукава стратегия, да избършат еврейската държава от картата. Тяхната цел е да изгонят Израел от обещаната земя. Ако събитието се случи в близко бъдеще, най-вероятно ще се прояви в масивна арабска война срещу Израел и в опит да се формира една последна арабска държава, наречена Палестина.
Някои теолози вярват, че Псалм 83 е просто молитва в която се проклинат враговете на Израел, но тя изглежда да е много повече от това. Тя включва десет специфични популации, които са съвременници днес и се включват една в друга. Израел има много повече врагове, отколкото тези, които са включени в Псалм 83:6-8, но пророкът пропуска много от тях. Това предполага, че тези арабски групи, които той включва, са действителните участници в Конфедерацията.
Някои доказателства, удостоверяващи, че Псалм 83 е пророчески, а не просто молитва оплакване за Израел, са изброени по-долу.
• Асаф е еврейски пророк. Библията казва, че Асаф служи на Израел по два начина: той е бил лидер на поклонението и освен това пророк.
Лидер на поклонението - 1 Летописи 16:4-5 посочва, че той е главен свещеник левит, назначен от цар Давид, "Давид определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог."
Гледач (Пророк) - 2 Летописи 29:30 ни информира, че Асаф е "гледач". Използваната дума за гледач в този стих е думата на иврит е "chozeh," и това може да бъде преведено като очевидец на видение; пророк. 1 Летописи 25:2 дава допълнителни доказателства за пророческата служба на Асаф, като казва, че той пророкува според реда на цар Давид. Освен всичко това, Асаф написва 12-те от Псалмите (Псалми 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, и 83), но Псалм 83 очевидно е най-пророчески от групата.
• Псалм 83 включва действителната Конфедерация с конкретни участници. Тази гледна точка е подчертана по-напред, но си струва да се повтори. Конфедерацията включва съвременна група, като съюзници за обща цел. Това означава, че десетте популации трябва да се обединят в някакъв определен момент във времето. Може да се каже, че те не са направили това все още, но момента наближава.
Когато Асаф описва съвременната Конфедерацията, той не включва в хронологичен ред някои от историческите врагове на Израел, които са съществували в различни периоди от време. Това е още една причина, че Псалм 83 спокойно може да се счита, че е повече от една молитва на оплакване.
• Арабската конфедерация има специфични характеристики. В допълнение идва това съглашение (Пс. 83:5), образувайки лукав план с мандат срещу Израел (Пс. 83:3-4), и с очевиден мотив да се превземе Обетованата земя (Пс. 83: 12), Арабската коалиция от десет имат специфични характеристики, които доказват, че тя трябва да бъде съвременна конфедерацията.
Две от десетте групи от населението са описани, като живеещи в специфични условия по време, когато конфедерацията се събира. Едомците, потомък на Исав живеят в "палатки", а тези от Тир са просто "жители." Освен това две други популации очевидно имат необходимост от военна подкрепа, когато конфедерацията се оформя; Моав и Амон имат помощ от Асирия.

Шатрите на Едом и исмаиляните; Моав и агаряните, Гевал, Амон и Амалик; Филистимците с жителите на Тир; Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. Села (Псалм 83:6-8).

Шатрите на Едом
Едом, Моав и Амон заемат южните, централните и северните части, съответно на това, което днес се нарича съвременна Йордания. През по-голямата част от древната история тези три народи са съществували в собствени отделни територии. Това определено е случаят преди около 3000 години, когато Асаф написва Псалм 83. Защо Асаф описва едомците като обитатели на шатри от тази група?
Библейските справки на населението, пребиваващи в условия на "шатри", често се определят като условия на бежанци, или военни лагери, както е примера: Захария 12:7 и Даниил 11:45. Днес потомците на Едом са в редиците на палестинските бежанци, и палестинците са били замесени в няколко военни конфликти с днешната еврейска държава. Тези факти показват, че Асаф идентифицира палестинските бежанци, като "шатрите на Едом."
Освен това, шатрите на Едом са посочени на първо място сред всички съучастници. Обикновено, когато групата е на първо място, наред с другото в Библията, той (Асаф) предполага, че тази група е ключов участник в пророчеството. Ако е така, това предполага, че тяхното сегашно положение на бежанци има нещо общо с формирането на Арабска конфедерация. Днес, всички съвременните арабски еквиваленти от Псалм 83 са изключително пропалестински. Те се стремят към формиране на палестинска държава вътре в Обетованата земя.

Жителите на Тир
Освен това, защо се Филистимците са изброени заедно с жителите на Тир в същите тези пасажи? В момента терористичната организация "Хамас" се обърна в политическа партия, произхождаща от областта на древна Филистия, т.е. Газа. А терористичната организация "Хизбула" има силно присъствие в рамките на град Тир. "Хизбула" не притежава своя собствена държава, а по-скоро те са "жители" на територията на страната на Ливан и Тир е важен град в Ливан. Като описва тези, които участват от Тир, като обитатели, Асаф може би идентифицира Хизбула като нация на терористичен член вътре в Арабската конфедерация заедно с Ливан? Гевал и Тир са идентифицирани в съвременен Ливан в Псалм 83. Асаф не класифицира Гевал с жители.

Асирия помогна на децата на Лот (Моав и Амон)
Стиховете в Псалм 83 ни информират също така, че Моав и Амон "децата на Лот" се нуждаят от помощ. Моав и Амон представляват съвременна Йордания като член на Арабската конфедерация, Асирия вероятно се идентифицира със Сирия и Ирак. Интересното е, че йорданските въоръжени сили днес са на второ най-слабо световно ниво и класирани на първо най слабо място сред всички армиите в Псалм 83. Списъкът на класацията е: Египет (# 16), Саудитска Арабия (# 26), Сирия (# 35), Ирак (# 36), Йордания (# 43), и Ливан (# 52). Ливан е по-силна от това класиране, защото рейтинга не включва военна мощ на Хизбула. Йордания е може би най-слабата от всички Псалм 83 членове. От горчивия им опит от поражение във войните срещу Израел през 1948 г., 1967 г. и 1973 г., йорданските въоръжени сили предимно функционират днес, за да защитят съществуването на малцинството, управляващо Хашемитско кралство. Те не са непременно готови да се борят сами в голяма регионална война. Ако в близко бъдеще те биват въвлечени, те вероятно ще се нуждаят от помощ от Сирия на север и Ирак на изток.

Петицията на Асаф представя още едно доказателство за пророчесвото - Псалм 83:9-11; петицията към Господ да даде възможност на евреите за военна победа, форматирана с исторически прецедент от миналите израелски войни против Мадиам и ханаанците. Тези последните войни са подробно описани в Съдии 4 - 8. Фактът, че това са конкретни битки, подсказва, че Псалм 83 по същия начин може да бъде специфична война.
Освен това, Псалм 83:13-17 съдържа описателни метафори, които предполагат петицията на Асаф за военна победа над Арабската конфедерация.

Като се има предвид, че Псалм 83 е единственото място, в рамките на цялата книга на Псалмите, че Израел и Тир се появяват заедно, това е едно невероятно откритие. Отбранителните сили на Израел (IDF) са ангажирани във войната с "жители на Тир." Някой може да разгледа това откритие по времето случайно, но аз вярвам, че е провидение. Библията съдържа 66 книги 1189-глави, 150-Псалми, и около 31200 стихове, както и шансовете за откриването на някоя глава, погребана в продължение на векове в блато, където се говори за пророческа война с участието на израелската армия и "Хизбула" са астрономически.

Ако предположим, че Псалм 83 е наистина едно пророчество, има различни мнения сред експертите за времето на пророчеството. Някои смятат, че пророчество е било изпълнено исторически в 2 Летописи 20. Това обикновено е гледна точка на малцинството, което се опровергава в моята статия, озаглавена "Псалм 83 - Финалният кръг на изпълнение?" (Psalm 83—Has It Found Final Fulfillment?). Друга гледна точка на малцинството държи мнение, че изпълнението на Псалм 83 се появява по време на Езекиил 38. Този аргумент се обсъжда в моята статия "Езекиил 38 предстои?" (Is Ezekiel 38 Imminent?). Последният аргумент на времето е, че Псалм 83 се случва по време на финалния седемгодишния период на скръб.

По моя преценка съвсем скоро, светът ще се събуди с променяща света война в Близкия изток, описана в Псалм 83. Псалмът уточнява шест първични предпоставки, необходими да бъдат на място, преди голямата битка да започне в Близкия изток:
1. Израел (Псалм 83:3),
2. Народът на Израел (Псалм 83:4, 12),
3. Израелските отбранителни сили, IDF (Псалм 83:9-11),
4. Палестинските бежанци; т.е. шатрите на Едом (Псалм 83:6),
5. Арабската лига (Пс. 83:6-8),
6. Омразата на арабите към израелците (Псалм 83:3).


В момента всички шест от тези предпоставки са налице. Израел стана реалност, когато Израел се преражда като нация на 14 май 1948. Както е видно от арабско-израелската война от 1948 г., 1956 г., 1967 г. и 1973 г., конфликтът "Хизбула" и Израел през 2006 г., конфронтацията "Хамас" и Израел през 2009 г., арабската омраза показвана, откакто наново е създадена еврейската държава.
Палестинските бежанци се превърнаха в реалност в резултат на израелската война за независимост през 1948 г., както и IDF, създадена незабавно, за да се пребори с арабската агресия. С всяка следваща война израелската армия става все по-силна армия е очевидно в изпълнението на Езекиил 25:14, 37:10, и Авдия 1:18,.
Накрая, Арабската лига е създадена в Кайро на 22 март 1945 г., преди всички конфликти да са започнали. Арабската лига включва всяка държава, идентифицирана в рамките на Арабската Конфедерация в Псалм 83. Освен крехките мирни договори между Израел и Египет, Израел и Йордания, пророчеството в Псалм 83 по същество изглежда е на ръба на изпълнението.

Много капацитети вярват, че новото мнозинство на ислямските фундаменталисти в парламента на Египет, скоро ще отмени 33-годишното споразумение за мир с Израел. Ако Египет прекъсне мира с Израел, има много малко, които вярват, че Йордания ще остане единствената арабска държава, който има мирно споразумение с Израел. Това е отразено в поговорката "Където отива Египет, отиват и останалите (от Близкия изток)."
Липсата на съгласие за мир с най-населената арабска държава Египет, и най-умерената Йордания, има много малко, което предотвратява изпълнението на Псалм 83..
Това много прилича, както възраждането на Израел (създаването отново на Израел) беше едно пророчество в прогрес, така е и с Псалм 83. На 14 май 1948 г. светът се събуди с новосъздадена еврейска държава, но запалените по Библейските пророчества последователи не са били изненадани по това време. Многобройни пророчества, като тези, изброени по-долу, се сбъднаха в прословутия ден.
• Езекиил 36:22-24 - предсказва, че евреите ще бъдат в духовно неверие по това време. Евреите, пръснати между народите (диаспората започва през 70 г. сл. Хр.) като цяло ще се характеризират със същото религиозно безразличие, и ще надминат това своите предци.
• Езекиил 37:11-13 - прогнозира сценария на Холокоста: "Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се отсече; ние сме загинали!" (Езек. 37:11)
• Исая 11:11 ни предсказва, че Господ ще събере отново евреите в Израел от народите, за втори път. Няма трети, четвърти или пети пъти намерени в Писанието и това сигнализира, че днес за Израел се изпълнява това пророчество. (Някои смятат, това събиране на евреите има две фази, първата в неверие, следвана от втората с вяра. По този начин те са склонни да вярват, че първата фаза се изпълнява днес, а втората фаза ще се изпълни от пръснатия еврейския остатък в края на периода на 7-годишната скръб).
• Езекиил 38:8 - предвещава, че събирането отново на евреите се провежда в "последните години", което много ескатолози считат Израел като супер знак на последното време.
• Езекиил 39:21-29 - Бог обяснява причината за диаспората (разпръсването) и отново събирането на евреите в Израел през последните години.
И народите ще познаят, че Израилевият дом бе пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни на Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от нож. (Езекиил 39:23)

Това са само някои от пророчествата, които предсказват, че един ден евреите ще бъдат събрани отново от народите по света обратно в тяхната древна родина Израел в края на дните.
Процесът на пророческото изпълнение на възраждането на нацията Израел започва около 1896, когато Теодор Херцел публикува книгата си "Der Judenstaat (Еврейската държава на немски език). Той е считан за бащата на политическия ционизъм. Херцел, признава, че антисемитизмът се увеличава в целия свят и особено в Европа. Той вярва, че единственият начин евреите да избягат това преследване в света е да имат отново родината.
По-долу е интересен цитат от дневника му, издаден през 1897 г.
"В Базел, аз основах еврейската държава. Ако го кажа това на глас днес, ще ми се отговори с всеобщ смях. Ако не след 5 години, със сигурност след 50, всички ще го знаят. "
Умиращ около 7 години след написването на тази декларация, той не е свидетел на тези пророчески думи, които казва. Точно 50 години по-късно Организацията на Обединените нации прие Резолюция 181 през 1947 г., която призова за създаването на еврейската държава.

Първата световна война е друг указател, че нацията Израел е на път да се възроди. В резултат на войната, Лорд Балфур от Великобритания излиза с декларация, призоваваща за създаването на еврейската държава през 1917 година. По това време на Израел е била определена територия, която е щяла да обхвани днешен Израел и Йордания. Великобритания имаща всички възможности за прилагане на тази декларация не успява да направи това.
Великобритания се проваля да действа в съответствие с това, което изглежда да е било изричната воля на Бог. Евреите са подложени на зверствата на Холокоста, и очевидно, това е причината за неминуемия колапс на Британската империя. По това време имаше една поговорка, че "Никога слънцето не залязва над Британската империя", но днес слънцето винаги залязва над Британската империя!
Така, в течение на следващите седем десетилетия Великобритания се отказа от суверенитета си над почти всички от своите колонизирани територии. В момента около 50 милиона души населяват Англия и 62 милиона Обединеното кралство общо.
"До 1922 Британската империя имаше власт над около 458 милиона души, една пета от населението в света по онова време, и покриваше повече от 33,700,000 km (13,012,000 кв. мили), почти една четвърт от площа на Земята."
Падането на Британската империя вероятно се дължи на клауза, съдържаща се в Битие 12:3, че проклятието пада на тези, които проклинат потомците на Авраам, Исаак и Яков: Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне.
Християните трябва да са разбрали, че след Първата световна война, че Израел скоро ще бъде възстановен като еврейска държава.
Втората световна война е била крайната точка за изпълнението на пророчеството. Както бе посочено по-горе, Общото събрание на ООН одобрява създаването на еврейската държава на 29 ноември 1947 г.. С 33 гласували, 13 отхвърлили и 10 въздържали се и създаването на еврейската държава е факт, и на 14 май, 1948 пророчеството за възраждане отново на Израел беше изпълнено.

Познайте, кои са тези народи сред 13-те, които са гласували "не" на резолюция 181 на ООН? Те са по-голямата част от нациите в Псалм 83, изброени в изображението по-горе, Ливан, Саудитска Арабия, Ирак, Сирия и Египет. Хизбула, Хамас и палестинските бежанци не са съществували по времето, да се противопоставят на резолюцията, както Йордания не е била член на ООН до декември, 1955.

Подобно на пророчествата, свързани с възраждането на Израел, Псалм 83 изглежда е в прогрес. Пророчеството в Псалм 83 в продължение на шест десетилетия е в процес на изграждане, и изглежда е на път да се случи!

В заключение, бих напомнил на американците, че слънцето започва да клони към залез над суперсилата на САЩ. Прецедент за това е примера в съвременната история чрез Британската империя. През последните два предишни десетилетия Американското лидерство проклина Израел, като принуждава Израел да търгува земята на Бога за арабски мир. Тази дипломация не работи, и затова Йоил 3:2 предупреждава срещу разделяне на земята на Бог!
Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми. (Йоил 3:2)
Ако Америка продължава в своето упорство, то тя флиртува за една и съща съдба както британския си съюзник.

Psalm 83 A Prophecy in Process
By Bill Salus, ProphecyDepot.com

http://www.bibleprophecyblog.com/2012/04/psalm-83a-prophecy-in-process.html
http://prophecydepot.blogspot.ca/2009/03/psalm-83-has-it-found-final-fulfillment.html
http://www.prophecydepot.net/2012/psalm-83-what-it-is-and-what-it-is-not/
http://gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/psalm-83-preview-of-a-coming-attraction/

Псалм 83, Бил Салус


Прочетете следните статии:
2. Предстоящата война на Гог и Магог, Библейски пророчества – Езекиил 38,39?
3. Странни звуци на тръба в атмосферата - Библейско пророчество?
4. Война на Бога с терора и Белегът на звяра – 666, Откровение глава 13 - Уалид Шоебат (Walid Shoebat)
5. Защото е близо денят Господен. (Софония 1:7)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар