Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 10 февруари 2010 г.

Закхей, слез бързо...

Закхей, слез бързо...

Исус му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. Лука 19:5. Защо Исус му каза: Закхей слез? Защото Исус знаеше сърцето му, знаеше какво има в него.

В сърцето на Закхей имаше обвинение. Той беше презрян от съгражданите си, поради професията, която упражняваше. Да си бирник, да събираш данъци от собствения си народ и да ги даваш на Римския император се смяташе за грях. И те го обвиниха, казвайки: При грешен влезе да отседне. Лука 19:7. Но те обвиниха също и Исус, защото тяхната праведност беше друга. Исус ги обвинява в Матей 5:20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Закхей чувстваше обвинението в сърцето си и търсеше изход. Искаше да види Исус, кой е? И не сбърка. Той отиде при този, който прощава, който отнема товара. Матей 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

И какъв беше отговора на Закхей? Лука 19:8 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. Закхей се освободи от товара си, това, което беше взел несправедливо, той го върна. Спасението дойде е неговия дом.

Вяра с дела! Яков 2:18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Нека да показваме вярата си с дела.

Молитва: Господи, Ти виждаш всичко в моето сърце, сътвори в мен чисто сърце и нека моята вяра да не бъде без дела. В името на Исус. Амин!

Псалми 51:10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене.


Няма коментари:

Публикуване на коментар