Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 15 март 2010 г.

Духовна власт

Духовна власт

В Исусовите дни хората са били принуждавани да се подчиняват на властите. Това е било навсякъде. Римските войници са имали право да накарат хората да се подчиняват на римските закони, но понякога те са превишавали властта си, искайки подкупи под заплахи за фалшив арест (Лука 3:14). Религиозните лидери също са налагали на хората да пазят закона на Мойсей и още много наредби на законниците, но те са нямали място за Исус (Лука 11:52). Например, храмовата стража арестува Исус (Лука 22:52). По късно Савел (Ап. Павел след обръщането) получава власт от първосвещеника да арестува християни и да ги хвърли в затвор (Деяния 22:4-5).

Но Исус дойде с друга власт. Вместо потисничество, Исус донесе свобода за угнетените, вместо хвърляне в затвора, освобождение на пленниците (Лука 4:18). Неговите думи превърнаха Божия закон в живот и където Той говореше, хората го слушаха, защото знаеха, че Той говори за тях. Но най-голямо учудване дойде, когато Той заповядаше на злите духове да напуснат хората, които са тормозели. Демоните слушаха и бяха принудени да се подчиняват. В предишните стихове, демонът говореше чрез устата на човек, който контролираше с цел да се присмее на Исус, но Исус му заповяда и демонът трябваше да напусне. Ядосан, че трябва да напусне човека, демона го хвърля на земята. Но човекът е невредим и когато той стана, беше напълно свободен от демоничното потисничество (Лука 4:33-35).

Хората, които не вярваха, че Исус има власт над Сатана и неговите демони правеха грешка. Тези, които мислят, че главната работа на църквата е да промени обществото, като прави добро, пропускат най важното. Причината, поради която Той дойде е да съсипе делата на дявола, (1 Йоан 3:8) така че ние бъдем свободни чрез Божията благодат и да го хвалим от сърце. Само Исус имаше власт да каже на Сатана, какво да прави и къде да отиде, но и тези, които вярват в Спасителя имат също право да използват Неговото име срещу злите духове (Деяния 19:13-20)

Докато Сатана не бъде напълно премахнат, той ще ни бъде най големия враг, а не тези хора, които ни причиняват неприятности (Еф. 6:12). Те не са наши врагове, но Сатана е нашия главен враг. Исус е приятел на всеки грешник, който се обърне към Него, защото Исус има реална власт над силите на тъмнината. Докато Той се върне, за да царува над всички народи, тези които вярват в Него са защитени чрез силата на Неговото име (Йоан 17:11). Така че, когато ние сме духовно подтиснати или атакувани, не трябва да се страхуваме, но да изискваме нашата защита от Исус. Когато виждаме злите сили около нас, ние не трябва да се сражаваме с хората (те не разбират, как са използвани), но нека силата, която е в името на Исус се справи със злите сили.

Молитва: Небесни Татко (Отче), благодаря Ти, че Исус демонстрира, че Сатана няма власт и трябва да се подчини на Неговото Име. Прости ми, че аз вярвах, че злото може да побеждава и се подчинявах на угнетенията от Сатана. Помогни сега ми да повярвам, че цялата духовна власт е дадена на Исус и Сатана се страхува от името на Исус. Помогни ми да живея в тази свобода, която Исус извоюва за мен на кръста и нека да обясня всичко това на моите приятели, за да бъдат и те освободени от страха. В Исусовото име. Амин.

Понеделник, 15-ти март 2010,
http://www.wordatwork.org.uk/

Няма коментари:

Публикуване на коментар