Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 3 март 2010 г.

Да ги запомним...

Да ги запомним...
Гледайте филма Освобождението на България (Bibliata.com)


Чудесен филм за нашето освобождение. Не трябва да забравяме нашето минало, как сме били освободени, хората, които са дали живота си за нашата свобода. Много лесно можем да кажем: Бог ни освободи. Да, Той ни освободи, но беше платена цена.
Преди години съм си задавал въпроса, защо сме били толкова години под турско робство и защо сме били освободени. Отговорът дойде: Заради тези, които не пожалиха главите си и не отстъпиха от вярата, затова получихме тази свобода. И то скъпа свобода, за която загинаха повече от сто хиляди души (това включва почти всички националности в Руската империя, включително и финландци), българските опълченци и от други националности, като румънци, сърби, черногорци и още сто хиляди ранени. Във войната са участвали 554 хиляди войници от Руската армия, 35 хиляди румънци, 30 хиляди сърби и черногорци и 12 хиляди български опълченци.


Да си припомним за Едвин Пиарс, кореспондент на лондонския весник „Дейли нюз” за първата дописка, на Джордж Уошбърн и д-р Алберт Лонг за втората дописка с по големи подробности за Баташкото клане и разбира се за Джанюариъс А. Макгахан, кореспондент на „Дейли мейл”, за неговата смелост и самоотверженост да документира зверствата на османците (турците). А по време на войната следва руската армия от началото до подписването на Сан Стефанския мирен договор. Умира на 34 години в Константинопол от тиф, като оставя жена и син на 4 години.
Бог да благослови България!

Няма коментари:

Публикуване на коментар