Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 8 март 2010 г.

Чудесният съветник!

Чудесният съветник!
Ще благославям ГОСПОДА, Който ме е вразумил; още и в нощно време сърцето ми ме учи. Псалом 16:7

Мога да повторя тези думи на Давид. Знам какво е да имаш достъп до Божия съвет и го ценя повече от цялата човешка мъдрост. Много пъти съм в живота си съм се уверявал, че Господният съвет е сигурен. По-нататък в Библията Исая описва Господа като Чудесен Съветник (Исая 9:6) И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник. Думата, преведена чудесен винаги съдържа в себе си елемент на свръхестественото. Господният съвет е на по-висока ниво от човешката мъдрост, прозрение и знание. Толкова съм благодарен, че имам достъп до Неговия съвет! Мога да повторя и думите, които следват: „още и в нощно време сърцето ми ме учи”. Много пъти, когато имам неразрешен проблем, просто го предавам на Господа и заспивам, без повече да се боря с него. Тогава, в тишината на нощта, Господ ме събужда. В най-вътрешните дълбочини на сърцето ми, с този тих и нежен глас Той ми говори и ми показва отговора на проблема ми. Колко е добро да знаем, че имаме достъп до съвета на Господа! Когато стигнеш до края на своите способности, когато си премислил всичко и все още не виждаш решението, когато стигнеш до задънена улица в живота си и не знаеш накъде да се обърнеш, помни, че Господ е Чудесен Съветник! Иди при Него. Предай Му проблема си. Отвори сърцето си пред Него - защото Той говори на сърцето, а не на ума. По Своя чудесен начин, Той ще ти покаже отговора.
Послание от Дерек Принс

Молитва: Господи, на теб споделям и предавам проблемите си. Ти имаш най доброто решение за мен, защото аз вярвам в Твоите обещания. Хвани ме за ръката и ме води. Ти ще ме заведеш при тихи води. (Псалм 23:2). Няма да ме оставиш в нужда. (Псалм 23:1) Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Псалм 23:4. Благодаря Ти.  Амин!

Ако искате може да се абонирате да получавате неговото послание всяка седмица по емайл. Сайт: http://www.derekprince.bg. Кликнете отляво на "Начало" и след това на "Абонамент за седмичен онлайн бюлетин"

Благословение!


Няма коментари:

Публикуване на коментар