Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 15 март 2010 г.

Утринна молитва

Утринна молитва

Пс.5:1-3. Послушай Господи, думите ми. Внимавай на размишлението ми. Слушай гласа на викането ми, царю мой и Боже мой, защото на Теб се моля. На ранина ще чуеш гласа ми. На ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам. Пс.16:2. Защото рекох: Ти си Бог мой. Пс.9:10. Ти не си оставил ония, които те търсят. Пс.18:28. Ти ще запалиш светилото ми, ще озариш тъмнината ми, защото чрез тебе разбивам полк, чрез Бога мой прескачам стена. Пс.18:32. Ти си, който ме препасваш със сила и правиш нозете ми като нозете на елените и ме поставяш на високите ми места. Пс.18:36. Ти си разширил стъпките ми под мене и нозете ми не се подхлъзват. Пс.86:11. Научи ме Господи пътя си и ще ходя в истината Ти. Пс.86:15. Ти си Бог съчувствителен и милостив, дълготърпелив, милосърден и истинен. Пс.19:14. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и Избавител мой. Пс.25:4. Покажи ми Господи пътищата си, научи ме на пътеките си. Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми и Тебе чакам цял ден. Пс.25:9. Ти учиш кротките, смирените на пътя си. Пс.30:1. Ще те превъзнасям Господи, защото Ти си ме издигнал и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене. Боже мой извиках към Тебе и Ти си ме изцелил. Пс.103:5. Ти ще наситиш с блага душата ми и ще подновиш младостта ми като на орел. Пс.31:24 Нека се укрепи сърцето ми, защото се надявам на Тебе. Пс.32:7. Боже Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме обкръжаваш. Ти ще ме вразумиш и ще ме научиш пътя по който трябва да ходя. Ще ме съветваш и върху мене ще бъде окото Ти. Пс.36:9. В Тебе е изворът на живота. Пс. 42:8. Ти ще изпратиш през деня за мен милостта си и нощем песента Ти ще бъде с мене – молитва към Бога на живота ми. Пс.44:8 С Теб ще се хваля всеки ден. Пс.51:6. Научи ме на мъдрост в дълбините на сърцето ми. Пс.51:15. Ти ще отвориш устните ми и устата ми ще разгласят Твоята хвала. Пс.51:10. Боже, сътвори в мене чисто сърце и обнови устойчив дух. Пс.55:16. Аз ще извикам към Тебе и Ти ще ме избавиш. Вечер, заран и на обед ще се моля и ще плача и Ти ще чуеш гласа ми. Пс.55:22. На Теб ще възложа товара си и Ти ще ме подпреш. Пс.56:9. Когато Те призова неприятелите ми ще се обърнат назад. На тебе ще уповавам и няма да се боя. Пс.56:13. Ти си предпазил нозете ми от подхлъзване. Пс.57:1. Под сянката на Твоите криле ще се крия. Ще викам към Тебе Боже всевишни и Ти ще изпратиш от небесата милостта си и истината си. Пс.57:7. Непоколебимо е сърцето ми Боже, сърцето ми е непоколебимо. Аз ще пея и ще те славословя. Аз ще събудя зората. Ще пея и ще те хваля и славословя между народите, защото Твоята милост достига небесата и Твоята истина облаците. Славата Ти, нека бъде по цялата земя. Амин!


Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар