Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 18 януари 2010 г.

Дарът сън

Дарът сън
Ето едно послание към вас от Словото.
Aз легнах и спах; станах, защото ГОСПОД ме поддържа. Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, които ме нападат отвсякъде. Псалом 3:5-6
Спокойно ще легна и ще спя, защото Ти, Господи в самота ме правиш да живея в безопасност. Псалом 4:8
Той дава сън на възлюбените Си. Псалом 127:2

Едно от най-прекрасните откровения на Писанията е, че сънят е дар от Бога за тези, които люби. Давид се намираше под голям натиск, заобиколен от врагове отвсякъде. Животът му беше в опасност и той възкликва: „Десетки хиляди са против мен отвсякъде”. И все пак всред всичко това, той познаваше благословението на несмущавания и спокоен сън. Давид ни дава две причини за това: „Защото Господ ме поддържа” и „Защото само Ти, о Господи, ме правиш да живея в безопасност.” Неговата сигурност зависеше единствено от Господа - а не от обстоятелствата, нито от материални защитни средства, нито от несигурните обещания на хората, а от вечните, непроменими обещания на Божието Слово. Всяка вечер той предаваше себе си на Господа и си лягаше в увереност в Него. Той знаеше, че душата му е в безопасност, когато Господ я пази. Можеше да заспи и да се събуди без безпокойство, без страх, без тормоза на безсънието. Има мнозина днес, които нямат тази блажена сигурност. Когато дойде нощ, те са притеснени, объркани, уплашени. Безпокойствата и грижите на деня ги преследват и през нощта. Ако сте един от тях, научете урока от Давид. Вижте в Бога своя вседостатъчен източник на сигурност и мир.
След това приемете с проста вяра Неговия дар на обич - съня.
Дерек Принс


Няма коментари:

Публикуване на коментар