Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 24 януари 2010 г.

Молитва за освобождение от заблуди

Молитва за освобождение от заблуди
Небесни Татко, признавам че има само един истинен и жив Бог и това си Ти, който съществуващ като Отец, Син и Святи Дух. Признавам Исус Христос за Божи Син (1 Йоан 5:10). Той е Словото, което стана плът и пребивава сред нас (Йоан 1:1,14). Вярвам, че Исус Христос дойде да съсипе делата на Сатана и Той (Исус) ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, тържествувайки на тях (1 Йоан 3:8). Христос ме изкупи от проклятията на закона (Гал. 3:13). Аз съм изкупен и опростен чрез Христовата кръв (Еф. 1:7). Аз съм спасен чрез Божията благодат чрез вяра (Еф. 2:8). Исус Христос е за мен пътя, истината и живота (Йоан 14:6).
Небесни Татко, знам че изпитваш вътрешностите и сърцето и желаеш искреност (Ер. 11:20) и сега, ако се изправя пред Истината съм на път към освобождение. Аз искам да позная истината и истината да ме направи свободен. Признавам, че съм бил заблуждаван от Сатана, бащата на лъжите. Вярвам, че Сатана и демоните му са подвластни в Христос, защото като вярващ съм част от Христовото тяло (Еф. 1:19-23). Подчинявам се на заповедта да се противя на дявола (Яков 4:7). Моля те в името на Исус Христос да смъмриш всички измамни духове заради пролятата кръв на Твоя Син Исус Христос. Заявявам на Сатана, че Исус Христос е мой Господ и отхвърлям всякакви имитации на дарби или дела на Сатана в живота си (1 Кор. 12:3). Изправям се срещу заблудата на Сатана, като пленявам всяка мисъл да се покорява на Христос (2 Кор. 10:5). И тъй като чрез вяра съм Те приел в живота си и сега стоя в небесните места, заповядвам на всички измамни духове да ме напуснат (Еф. 2:6).
Благодаря Ти Отче, че съм свободен от властта на тъмнината и съм преселен в царството на Твоя възлюбен Син (Кол. 1:3). Избирам да говоря истината с любов (Еф. 4:5). Изпълни ме със Святия Дух, който да ми бъде учител. Нека Святият Дух ме упътва за всяка истина (Йоан 16:13). Води ме чрез познанието на Твоята Истина към вечен живот.

2 коментара: