Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 10 април 2010 г.

Благословено благоуспяване!

Благословено благоуспяване!


Блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои; и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на ГОСПОДА, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява. Псалом 1:1-3

„Блажен”: първата дума от Псалмите съдържа същността на всичко, което следва. Благословенията, които се разкриват, вървят в две посоки: от Бога към човека и от човека обратно към Бога. Давид обобщава блаженствата, обещани на човека в едно кратко, съдържателно изречение: „Във всичко, що върши, ще благоуспява.” Как можете да бъдете такъв човек - благословен от Бога, така че във всичко, което вършите да успявате? Давид поставя пет условия: първите три са отрицателни, а останалите две - положителни.

Първо, отрицателните: не трябва да ходите по съвета на нечестивите; и не трябва да стоите в пътя на грешните; не трябва да седите в събранието на присмивателите. Има един решаващ въпрос: От къде идва вашият съвет? Съветът, който следвате, определя курса на живота ви. Ако съветът ви идва от хора, които отхвърлят Божиите принципи и не зачитат Неговите изисквания, не можете да претендирате за благословенията Му. След това, положителните: трябва да се наслаждавате в Господния закон и да размишлявате върху него ден и нощ. Върховният източник на целия мъдър и праведен съвет е законът на
Господа. Ако изпълвате сърцето и ума си непрестанно с Неговия закон (слово), и ако съобразявате живота си с него, тогава благословенията и успехът са вашият определен от Бога дял. Вероятно сте уморени от разочарования и провали. Тогава обърнете внимание на тези правила.

Размишлявайте върху тях. Прилагайте ги. Те ще подействат в живота ви. Сам Бог гарантира успеха ви. И помолете Бога: Господи, аз ще последвам примера на Давид и ще кажа: „Твоите свидетелства са моя наслада и мои съветници” (Псалом 119:24).

Дерек Принс

Молитва: Скъпи Отче, Ти си наш Създател, Ти си ни дал живот и искаш този живот да бъде изобилен, пълен с добри плодове. Ти ни благославяш, но тези благословения понякога не достигат до нас заради греха, който вършим, понякога поради незнание, но много често ние знаем, че това което вършим те наскърбява и въпреки това го вършим. Отче, моля те помогни ми да следвам този път, който Ти искаш, пътя на благословението, пътя на Твоите обещания за всеки един от нас. Дай ми ревност да чета Словото Ти и да разбирам и върша това, което е угодно пред Теб, защото не искам нищо да спира Твоите благословения за мен и Твоята закрила, когато се нуждая. Моля се в името на Исус. Амин

Няма коментари:

Публикуване на коментар