Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 2 април 2010 г.

Достойно е агнето! Worthy is the Lamb! - YouTube

Достойно е агнето! Worthy is the Lamb! - YouTube
Дарлин Зех Darlene Zschech - автор и изпълнител


Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. Откровение 5:12

Благодаря Ти за кръста Господи

Благодаря Ти за цената която плати
Понесъл моя грях и срам
С любов Ти дойде
И донесе чудна благодат

Благодаря Ти за тази любов, Господи
Благодаря Ти за прободените ръце
Измий ме в Твоя очистваш поток
Сега всичко което знам е
Твоята прошка и прегръдка

Достойно е Агнето
Седящо на трона
Увенчан с много корони
Ти царуваш победоносно

Нависоко и издигнат
Исус Сина на Бог
Любимия на небесата разпънат
Достойно е Агнето!
Достойно е Агнето!

Исус: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Йоан 11:25-26

Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар