Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 7 април 2010 г.

Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе?

Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе?


Исус му казва: Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе? Йоан 14:9

Познаваме ли Исус? Ако го познаваме не трябва да правим повече компромиси. Да не си казваме, сега това го правя за последен път и повече няма. Правим така, защото виждаме някаква изгода или материална полза за нас. Чувстваме, че оскърбяваме Святия Дух, но като си кажем това, получаваме едно лъжливо успокоение. Трябва да не се заблуждаваме. Следващият път отново се изправяме пред същия компромис и продължаваме така.

Ние много добре знаем какво е грях (не убивай, не кради) и какво не е. Но там някъде по средата се опитваме да извлечем някаква времена полза за нас, като наскърбяваме Святия Дух. Но ето какво казва Словото:
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Матей 25:21 Колко е лесно да влезем в радостта на Господаря си (Исус), като се откажем от нещо в ползата на някой друг или постъпваме така както ни съветва Святия Дух. Изпитвали ли сте тази радост? Опитайте!

Исус казва: Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби. Йоан 14:21 Като спазваме Неговите заповеди ще покажем любовта си към Него. Нека да любим на дело, не само на думи!

Молитва: Боже прости ми за тези малки компромиси, които често правя и с това наскърбявам Святия ти Дух. Помогни ми наистина да покажа моята любов към Теб и към Твоя син Исус на дело, не само на думи. В името на Исус се моля. Амин!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар