Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 12 декември 2009 г.

Християнски Новини... Бог излива Святия Дух Си мощно в Иран.

Бог излива Святия Си Дух мощно в Иран. Според п-р Авшин Джадид, в момента всяка седмица в Иран 1500 души получават видения, сънища или посещение от Исус Христос с точни указания къде да отидат, в коя църква или на кой да се обадят за да получат Библия. Понеже мюсюлманите не вярват, че Бог може да им говори, Той избира такъв начин да ги докосне. П-р Авшин Джадид е бивш член на Хизбула в Иран. Започва от малък да чете упорито Корана под ръководството на дядо си. Толкова много е уверен, че Аллах е единствения Бог, че решава да замине в САЩ и да проповядва ислямa там. На път за САЩ минава през Малазия но на летището го хващат с 30 нелегални паспорта. В затвора веднага започва да проповядва исляма на другите затворници. Често е имал общение с демоничен дух и според него това е нормално за мюсюлманите, но един ден този зъл дух го напада жестоко и го хвърля на земята. Намира се в безпомощно положение и колкото да вика към Аллах няма помощ. В този момент чува глас, който казва "кажи името на Исус" и в момента в който го произнася, духът напуска. Започва да се моли на Бог да го снабди с Библия. На следващия ден един затворник му дава Библия, като му казва "ето ти Библия, нали искаше". Прибира се в килията и и започва да я прегръща, целува и да се радва, но Библията е на английски. Бог му казва чети три пъти и той накрая я отваря и започва да разбира всичко каквото пише в нея. На следващия ден взема един вестник на английски да чете, но нищо не може да разбере. Тогава се обръща към Бог и го пита. Бог му отговаря "Аз не съм ти дал да разбираш английски за да четеш вестници, а да четеш Библията". П-р Авшин Джадид в момента е пастор на църква в Ванкувър, Канада. Сайтът му е наречен "Аз съм жаден (I am thirsty)". Може да чуете неговото свидетелство на сайта. Български превод на свидетелството на пастор Авшин Джадид тук на този сайт: http://www.preglednaislyama.com/ Благословение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар