Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 14 декември 2009 г.

Веселото прасенце.

Веселото прасенце.

В хода на изпитание на нови антипаразитни препарати върху свине учените били учудени от факта, че едно от прасетата така и не успяло да се зарази с хелминти (паразитни червеи), колкото и да ги добавяли в храната му. Оказало се, че опитното зверче се отличавало от събратята си с необичайно весел и добър нрав. Това му послужило като своеобразна защита срещу заразата. Направете си изводите!
Какво казва Бог в Библията по този въпрос...Притчи 17:22 Веселото сърце е благотворно лекарство, А унилият дух изсушава костите.
Често минаваме през много изпитания и ни е трудно даже да се усмихнем. Но Бог не иска да се отчайваме, а да уповаваме на Него и да вярваме в Неговите обещания. Ето какво казва Ап. Павел в 1 Солунци 5:16 Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. Нека да се опитаме да бъдем такива каквито Бог иска да бъдем и да не се отчайваме, защото Бог е промислил за нас. (Не вярвам веселото прасенце да е чело Библията, но въпреки че му слагат зарази в храната не се е разболяло.)
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар