Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 29 март 2013 г.

Свободни от стрес – Свръхестествено на Сид Рот с Лари Хутон (Sid Roth with Larry Hutton)

Свободни от стрес – Свръхестествено на Сид Рот с Лари Хутон (Sid Roth with Larry Hutton)Бог ни е дал чудесно тяло и ако ние живеем свободни от стрес имунната ни система в нашето тяло ще се справи с всяка болест. На Лари Хутон Бог е разкрил, как да живеем свободни от стрес стъпка по стъпка, свободни от безпокойства, от гняв, депресия, обесърчение, болезнени чувства и други.

Бог посещава Лари Хутон един ден в стаята му и му казва: Аз ще ти кажа какво да правиш от словото Ми и ако го правиш ти никога няма да имаш лош ден до края на живота си. Това означава не само лош ден, а свръх реакция (лошо отношение), гняв, депресия, обезсърчение, безпокойство, стрес - който оказва огромно влияние в нашето общество днес. Аз ще ти покажа как да живееш свободен от всичко това. И Той започна да ме учи, какво Исус направи на кръста. Той понеси нашите грехове, но също понеси всички негативни емоции в нас.


Бог също ми каза, че аз ще имам изпитания. Това казва и Библията, но ние ще победим света. В света имате скръб; но дерзайте, Аз победих света.(Йоан 16:33).
Имах проблеми в работата, казаха ми неща, които не бяха верни за мен. Почувствах, че всичко се разпада. Но в този момент Бог ми проговори: Когато имаш изпитания, виж какви емоции и чувства държиш. Депресията, страхът, стресът...всичко това, което чувстваш и им говори като на личност. Аз искам да им кажеш: Исус ми каза, че Той ги е преодолял и победил на кръста. И като ограби началствата и властите (силите на тъмнината), изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него. (Кол. 2:15)
В момента в който Той ми каза това, аз изговорих тези думи: Ей, Исус ви е победил на кръста, вън от мен. Аз вече получих мир от Бога, вие не сте повече в мен. В момента в който казах това, което Бог ми каза, Неговата благодат ме обгърна. Мирът ме изпълни. И следващите няколко дни, аз си казвах, не се интересувам от това, какво някой е казал за мен или какво си мисли за мен. Аз ще живея в мира и радостта на Бог.
И какво се случи тогава, всичко бе изложено на показ. (Кол. 2:15) и нещата се преобърнаха в друга посока, защото аз не се безпокоих, не се стресирах и се водих по това, което Бог ми изложи в Словото.

Затова Бог ни казва в Словото да не се безпокоим за нищо. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Фил. 4:6) Той го е казал и ние трябва да го приложим.
Хората ми казват, колко е спокойно около теб, изпълнено с мир.

Какво Бог ми показа стъпка по стъпка
Бог ми каза, че Неговия мир се нарича плод, и този плод не е сезонен плод. Той ми напомни това, понеже аз съм работил като сезонен работник във Флорида. И като ми каза това, сякаш нещо експлодира в мен. Това значеше за мен, че аз мога да живея в този мир 24 часа всеки ден, през цялото време. И аз започнах да правя това. Аз не обръщах внимание на атмосферата около мен, това което казва някой, каквото прави. Аз ще имам този мир и ще живея в него през цялото време.
Исая 53 – това е голяма глава в Библията за изкуплението. Аз открих, че Исус не само понесе моите грехове, не само моите болести. Той понесе нашите скърби, тъга, стрес, депресия, душевни болки и чувства, негативни емоции, които могат да контролират и владеят нашия живот. Исус понесе на кръста всичко това, когато понеси и нашите грехове за нас, така че ние не трябва да ги носим, а Той ни даде сила да живеем свободни.
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. (Исая 53:5)
Ако ние вървим с Исус ние ще ходим в свръхестествен мир покриващ всяка област на живота ни, физическото ни състояние, благосъстоянието ни, емоциите ни, семейния ни живот, т.е. всичко.

Какво става, когато имате тумор на главата и започне да расте? Какво причинява тумора?
Аз не зная какво причини тумора от дясната ми страна над ухото. Започна да се подува, инфектира и много да ме наболява. Когато го докосвах с четката за коса, беше изключително болезнен. Туморът започна да расте зад ухото ми. Аз казах: Благодаря Ти Господи за мира, който ми даваш, който надминава моите разбирания, аз няма да се предам на страх. Страхът се опита да дойде. Това беше като тъмнина, която се опита да дойде в мен, демонична сила. Аз освободих моята вяра. Вярвах, че Исус ми дава мир и когато казах: "Господи, благодаря Ти за мира, който ми даваш!",Неговият мир беше като щит около мен, нищо не можеше да мине през него, никаква атака. Никакъв стрес, депресия, безпокойство, обезсърчение не можеше да мине. Аз се чувствах защитен и стоях в този мир. Аз стоях в този мир и вярвах че изцелителната сила на Исус ще подейства. Не беше мигновено, но след няколко седмици болката намаля, подуването спадна и аз бях напълно изцелен.

Какво представлява реално безпокойството?
Произходът на безпокойството и стреса е страх. Бог ми каза, че безпокойството изопачено въображение. Бог ни е дал въображение и се предполага , че ние трябва да си въобразяваме добри неща. Безпокойството изопачава добрите неща и ние се безпокоим за това или онова и си въобразяваме лоши неща. Безпокойството живее в неизвестното. То никога не изчерпва утрешните проблеми, но изтощава, отнема силите ни днес. Така безпокойството предотвратява посрещането на проблемите с Божията сила.

Безпокойството е също и гордост.
Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. (1 Петър 5:6-7)
Бог ми каза: Когато ти казах дай товара си, грижите си, предишния стих казва, смири себе си. Ако ти не си дадеш товара, не го предадеш на Мен, ти не се смиряваш. Или с други думи, ти Ме сваляш от трона на твоя живот и слагаш себе си там, ако ти избереш да се безпокоиш, да се страхуваш или други негативни емоции. Ти слагаш себе си на трона горе, ти ставаш господар на себе си и Аз не съм в позиция да ти помогна. Ти трябва да се смириш. Гордостта не може да ти помогне.

Грижите в този свят причиняват проблемите. Не се безпокойте за живота си... (Матей 6:25)

Какво означава думата "грижа"?
Коренът на гръцката дума за "грижа" - "miriso", означава отделен, раздвоен, разделен на части. И това е което хората чувстват, когато са под стрес, страх, безпокойство. Те се чувстват, като че ли се разпадат. Както и раздвоените хора са нестабилни, колебливи в пътищата си. Те са непостоянни в пътищата си. (Яков 1:6-8) Но товарът, причинен от грижите е нещо много повече от раздвоение, човек се чувства, сякаш е разсечен на части.

Ако искате този Христов мир кажете тази молитва:
Господе Исусе, аз Ти благодаря, че Ти си моя мир и Ти вложи този мир в сърцето ми. Аз мога да живея с Твоя мир през цялото време. Аз имам плодовете на мира вътре в мен точно сега и аз ще живея в този мир до края на живота си.
Когато възникнат проблеми и изпитания, аз ще кажа на глас: Аз имам мира на Бог и аз ще позволя този мир да ме изпълни. Благодаря Ти Боже за мира, който Ти ми даде сега. Амин!
~ Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир! ~ (Числа 6:26)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар