Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 2 март 2013 г.

Най-после, заяквайте в Господа!

Най-после, заяквайте в Господа!Много хора четат този стих и мислят, че Господ им казва да бъдат силни в себе си. Но Писанието не казва и дума за това да бъдеш силен в себе си. Казва да бъдеш силен в Господа. 
"Не знам дали ще мога да се справя" - казват хората. 
Разбира се, че можеш да се справиш. Дори и не мисли за това. Бъди силен в Господа. Бъди силен в силата на Неговата мощ, а не с твоя собствена сила или мощ. 

Първо Йоан 4:4 казва: "Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света." 

"Онзи, който е в света" е Сатана, богът на този свят и началникът на началствата, властите и силите на тъмнината в този свят. 

Но силата, която е в теб, е по-велика от силата, която е в света, защото силата, която стои зад нашата власт, е по-велика от тази, която стои зад враговете ни. 
Нашата битка с дявoла трябва винаги да бъде със съзнанието, че имаме власт над него, защото той е победен враг - Господ Исус Христос го победи вместо нас. 
Властта на вярващия е аспект от християнския вървеж, за който малцина вярващи знаят. Някои вярват, че властта над дявола принадлежи само на избрани хора, на които Бог е дал специална сила. Не е така. Тя принадлежи на всички божи деца!  
Ние получаваме тази власт, когато се новородим. Когато бъдем направени нови създания в Христос Исус, ние наследяваме името на Господ Исус Христос и можем да го използваме в молитва срещу врага. 
Откъс от книгата "Властта на вярващия“ на Кенет Е. Хегин 

Подкрепяни с пълна сила според Неговото славно могъщество. (Колосяни 1:11)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар