Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Силата на молитвата - Място на победа!

Силата на молитвата - Място на победа!Има една чудесна история в Изход 17 глава. Това е първата битка на Израел. Амаличаните дойдоха
срещу тях в Рафидим. Исус Навиев командваше Израел, а Моисей се изкачи на върха на хълма да се моли. Движението на битката е удивително. Надделяването ту на едната, ту на другата страна продължи, докато не се разбра, че победата в битката не зависи от силата на войните, но от ходатаите на хълма. Това беше една невъоръжена ръка на молитва, която управляваше битката.


"И когато Моисей издигаше ръката си, Израил надвиваше, а когато отпускаше ръката си, Амалик надвиваше."

Необходимо е да се отбележи поуката? Победата е отплата (награда) за молитвата.
Понякога ни трябва дълго време, за да се научим, че молитвата е по-важна от организацията, по-мощна, отколкото армиите, по-влиятелна, отколкото богатството, и по-силна от придобитото знание или опит.

Побеждаващата молитва прави хората непобедими. Тези, които пребъдват в тайното място на Всевишния не могат да бъдат победени никъде. Няма невъзможни неща за молитвата!


Откъс от книгата "Пътят на молитвата” от Самуел Чадуик. (The Path of Prayer, Samuel Chadwick)
http://www.path2prayer.com/article/896/revival-and-holy-spirit/books-sermons/new-resources/famous-christians-books-and-sermons/samuel-chadwick-great-man-of-the-holy-spirit-and-prayer

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар