Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 16 февруари 2013 г.

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)


Два демонични духа влияят негативно в нашия живот, опитващи се да спрат изпълнението на Божия план за нашето бъдеще.
Аз бях в молитва, виждах се отиващ до училището, където водех събрания, връзващ духове на наркотици, насилие, депресия и др. Но чувствах, че удрям на твърда стена. Внезапно ми се отвориха очите и видях над училището две огромни пипала, идващи от двете му страни, които се докосваха и обвиваха едно с друго. Закачени на тях бяха малки духове с пипала. Видях имената на тези духове: гняв, насилие, самоубийство, депресия, наркотици... След като ги видях, аз започнах да се моля и те се върнаха назад. Но когато спрях да се моля, те отново се приближиха.
Зададох въпрос: Господи, какви са тези пипала? Бог ми отговори: Това са два демонични духа. Всички останали духове вземат сила от тях. Аз продължих да се моля още половин час. Погледнах надолу и очите ми видяха под повърхността корени и имената на тези духове – дух на несигурност и дух на малоценност.


Това са духовните корени - стратегията на Сатана. Това беше стратегията на врага в Едемската градина. В Битие 3, змията дойде да измами Ева. Тя атакува жената с две неща.
Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;  но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. (Битие 3:1-4)

Всъщност, каквото каза змията, можем да го кажем по този начин: Бог те излъга, ти няма да умреш. Каквото ти е казал Бог не е вярно.
Всичко, което знаеше жената досега беше словото на Бог или истината на Бог и в това беше нейната сигурност. Когато змията започна да поставя под въпрос истинността на Бог, тя освободи духа на несигурност. Сега жената не знаеше какво да вярва. Това е влиянието на духа на несигурност.
След това змията каза на жената: Но... ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога. Но това е лъжа, защото Бог създаде човека по Негов образ и подобие (Битие 1,2)
Ние сме създадени по Негов образ и подобие, но змията постави под въпрос, кои сме ние. И освободи дух на малоценност, да се чувстваме в ниско положение, долу. Жената точно това почувства, несигурност и малоценност. Така, тя се нуждаеше от нещо, което да я изведе от това положение на несигурност и малоценност и змията и предложи ябълката.
Същата стратегия използва змията и сега. Освобождава дух на малоценност, на несигурност. В моя живот, когато вземах наркотици, аз гледах на тях, като средство да имам приятели, да изглеждам пред тях с по голяма стойност, по ценен и да се чувствам по сигурен. Но това е лъжа.

Несигурността и малоценността раждат страх. Когато Бог ги повика, човекът и жена му се скриха от Неговото лице. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. (Битие 3:8)
Стените, които изграждаме около нас, основани на страх стават за нас затвор, който ни поробва. Страхът е себично ориентиран. В състояние на несигурност и малоценност в трудните времена в които се намираме, хората се чувстват несигурни в отношенията си към другите, във финансовата сфера, в политическата сфера. Това отваря врата на страха да влезе, опитвайки се да ни защити, но така той ни държи далеч от истината.
Но Бог изпрати Своята любов да разчупи в тази битка крепостта на страх в нас. Любовта побеждава страха.
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. (1 Йоан 4:18)
Страхът е себично ориентиран. Божията любов побеждава силата на страха. Агапе любов е това, което Бог ни дава, чувство на стойност, на сигурност и която разрушава силите на страха.

Много добри деца от църквите отиват в лоши компании. В един момент те се чувстват несигурни, малоценни. Например, за да се почувстват с по голям респект пред другите, те си боядисват косите със странни цветове, слагат си обици, слушат определена музика, ходят по партита, променят външността си, за да се харесат. Това е духът на света, дух на измама.
В момента в който жената взе ябълката, тя загуби всичко, което трябваше да получи. Така е и с младите, в момента в който вземат нещо, което е различно от това, което Бог ни дава, от мъдростта и откровението, което Христос ни дава, те загубват, това което трябва да получат. Жената не беше в състояние на несигурност и малоценност, докато не вкуса от ябълката.

Исус Христос може да ви освободи от всеки страх и панически атаки!


Кажете тази молитва за освобождение на глас:

Господи, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител и Освободител. Господи, прости ми прегрешенията до тук. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия син и дойде в плът на земята и на кръста проля скъпоценната Си кръв, за да ме изкупи от проклятията на закона. И на третия ден възкръсна, за да ми даде вечен живот. Благодаря Ти, Отче, че ме прие за Твое чадо и ме изпълни със Святия Си Дух.
С властта, която Ти, Исусе извоюва за мен на кръста, защото ние сме победители чрез Теб, аз заповядвам:
В името на Исус, взимам власт над духовете на страх и паническа атака и им заповядвам да напуснат. Отче, моля се за свръхестествено освобождаване на Твоята агапе любов, която ще разчупи всяко робство на страх в името на Исус, и се прекъсне корените на несигурност и малоценност. Боже, отвори духовните ми очи да приема и разбера Твоята любов, която имаш към мене. За, която Твоя Син Исус Христос стана изкупителна жертва на кръста и ме освободи от проклятията на закона и понесе наказанието докарващо моя мир – Христовият мир. Боже, изпълни ме със Святия Си Дух. Помазанието Ти строшава всеки хомот! Амин!


Има сила в Името на Исус да разчупи всяка верига! (Break Every Chain by Jesus Culture)
В Името на Исус има сила да разчупи всеки хомот и да освободи от робството на страх, панически атаки, депресия, унил дух, наркотици и от всичко, с което дявола се опитва да подтиска човека. Исус чрез кръвта Си извоюва свободата ни на кръста!

There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус

Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига

To break every chain
Break every chain
Break every chain
Гледайте Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Последна промяна: Окт. 3, 2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар