Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 7 февруари 2012 г.

Нуждата ни от прощение

Нуждата ни от прощение


Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени. Какво прави думата прощение толкова специална и красива? Добре, нека разгледаме какво произтича от прощението: примирение, мир, хармония, разбиране, общение. Нека да видим и някои от последствията, които идват от нашата неспособност да простим и да бъдем простени: огорчение, кавга, липса на хармония, омраза, война. Понякога изглежда, че човешката раса е в опасност да бъде потопена от тези зли, негативни сили. Ние можем да избегнем тази ужасна съдба само ако се научим и прилагаме принципите на прощение.

Нека да помним, че в Библията се представят две посоки на прощение. Те се изобразяват много добре от символа на нашата християнска вяра – кръста, който има две греди – една вертикална и една хоризонтална. Тези греди представляват двете посоки на прощение: вертикалната греда представя прощението, което имаме нужда да получим от Бога; хоризонталната греда - прощението, което имаме нужда да получим от другите, както и това, което ние даваме. Благодатта за този вид прощение идва само чрез кръста. Прошката, от която се нуждаем и можем да приемем от Бога се представя най-добре в
Псалм 32:1,2 , където Давид казва: "Блажен оня, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама.“ И отново, Библията не говори за човек, който няма нужда от прощение. Тя ясно свидетелства, че всички ние имаме нужда от прощение от Бога. Няма изключения.

В Псалмите се казва, че няма човек, който да не върши грях. Например,
Псалм 14:1-3; 53:1-3. Ние всички сме съгрешили и затова, всички ние имаме нужда от прощение.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Аз признавам нуждата си от прощение и заявявам, че Исус беше наказан, за да мога аз да бъда простен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов,
http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар