Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 22 февруари 2012 г.

Избягване на проклятията!

Избягване на проклятията!


Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени.
 Ако търсиш освобождение от проклятие, едно основно изискване е да изповядаш всички известни грехове, които ти самия си извършил или твоите предци, тъй като може да е грехът на твоите предци, който е изложил теб, като техен наследник на проклятието. Въпреки че не носиш вината за техния грях, ти понасяш последствията от него. За да избегнеш проклятието, ти трябва да се справиш с греха, който е изложил теб или твоите предци на проклятието. 
Това става като изповядваш греха и като искаш Бог да ти прости и да го изтрие. 
Притчи 28:13 казва: "Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и оставя ще намери милост.“ Ако покриваш греха си, няма да успееш и да бъдеш благословен. Обаче, ако изповядаш греха си и го оставиш, тогава ще приемеш Божията милост и изкупление от проклятието.

Също така трябва и да простиш на другите. Исус каза: "И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.“ (Марк 11:25).

Това е много важно. Исус казва много ясно, че ако ние държим непростителност, огорчение или обида в сърцето си когато се молим, издигаме бариери пред отговора на нашите молитви. Това ще ни държи под проклятие. С решение на волята си, когато се молим, трябва да се освободим от всякакъв вид обида, огорчение, непростителност срещу който и да било. Според мярката, с която прощаваме на другите, Бог ще прости и на нас. Ако искаме пълно прощение от Бога, ние трябва да дадем пълно прощение на другите. Това не означава да си свръхдуховен. Да простиш на другите хора означава, че ти упражняваш това, което аз наричам „просветлен себе-интерес“. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Заявявам, че предприемайки тези стъпки, аз съм освободен от всяко проклятие, защото Исус беше наказан, за да бъда аз простен. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар