Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 25 януари 2012 г.

Изкупен!

Изкупен!

Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени.


Началният Абзац Тук Остатъка от статията тук
На кръста Исус се идентифицира с цялото зло, което някога сме извършвали. В замяна на това ние бяхме напълно простени и освободени от силата на злото.
"В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“ (Ефесяни 1:7). Когато имаме прощение на греховете си, имаме и изкупление; ние бяхме изкупени. Изкупвам означава да „купя обратно“ или „да откупя срещу заплащане“. Чрез заплащането с Неговата кръв, дадена като жертва за нас, Исус ни изкупи обратно от Сатана за Бога.

В Римляни седма глава Павел казва нещо, което не винаги е ясно за хората, които не са запознати с културния контекст на този ден: "Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха“ (стих 14). Помнете, че изразът "продаден под греха“ е свързан с римския пазар за роби. Човекът когото са продавали като роб е трябвало да стои на една платформа и от стълб зад него се е подавало копие точно над главата му. И така, Павел казва: "Аз съм плътски, продаден под копието на моя грях, което се простира над главата ми. Нямам никакво право на избор. Аз съм продаден.“ Когато някой е роб, то той няма никаква възможност за избор. Също така, да речем че продадат две жени на един и същи пазар. Собственикът може да направи от едната готвачка, а от другата – проститутка. Същото важи и за нас, грешниците. Може да сме добри, уважавани грешници и да гледаме от високо на проститутките и хората с пристрастявания. Но всъщност собственикът е този, който определя как робът ще му служи. Добрата новина е, че Исус отиде на пазара за роби и каза: „Аз ще я купя; Аз ще го купя. Сатана, Аз платих цената. Тези сега са Мой син и дъщеря.“ Това е изкупление и то идва само чрез прощение на греховете.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Аз заявявам, че Исус ме изкупи от Сатана за Бога. Той беше наказан, за да мога аз да бъда простен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар