Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 16 декември 2011 г.

Показване на милост към Израел

Показване на милост към Израел 


Господ няма да остави хората Си. 
Важно е за всички нас да признаем истината на това, което Исус каза на самарянката на кладенеца: "Спасението е от юдеите." (Йоан 4:22). Без юдеите ние нямаше да имаме патриарси, пророци, апостоли и Библия, а също и Спасител! Без всички тези, какво спасение щяхме да приемем? Никакво! Библията показва ясно, че Бог изисква християните от всички други нации да признаят дълга си към юдеите и да направят всичко, което могат, за да им се отплатят. В Римляни 11:30,31 Павел обобщава всичко, което е казал относно дълга и отговорността на езичниците християни спрямо Израел: 

Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, също така и те сега не се покоряват.
С други думи, поради Божията милост, която е дошла към нас, християните езичници чрез Израел, Бог изисква от нас на своя страна да показваме милост към Израел. Как можем да изпълним това задължение? Ето четири практични начина, по които можем да направим това. Първо, можем да изработваме и да изразяваме отношение на искрена любов към евреите. Второ, можем да се наслаждаваме и да демонстрираме изобилието на Божите благословения в Христос по такъв начин, че евреите да станат ревниви и да пожелаят това, на което ние се радваме. Трето, можем да търсим доброто на Израел чрез молитвите и молбите си, така както Библията ни насърчава за това (виж Римляни 10:1). Четвърто, можем да търсим начин да изплатим дълга си към Израел чрез практични действия на благост и милост. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега. Признавам дълга си към юдеите и заявявам, че ще се отплатя подобаващо по практичен начин, а също и чрез показване на милост – защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com


Няма коментари:

Публикуване на коментар