Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 3 януари 2012 г.

Обърни гръб на глупостта

Обърни гръб на глупостта


Тази картина на глупостта ми говори едно нещо. Казва, че глупостта ни предлага  нещо под истинската му цена. Хората си вървят по пътя, преследват основателни цели, а глупостта (в друг превод, безумната жена) посяга към тях с предложението, че ако се отбият от пътя си, купят и приемат от нея онова, което им предлага, ще получат много изгодна сделка. Стигнал съм до заключението, че в духовния живот всъщност няма сделки. Бог не се пазари с нас. Той не предлага сделки и не смъква цените Си. И ако видите някой да предлага нещо духовно на намалена цена, бъдете внимателни; това не е истинска оферта. Тя идва от глупост и от измама. 

За духовните благословения се плаща цена. Духовните богатства имат цена и тя е  двуяка: посвещение и дисциплина. Глупостта е недисциплинирана. Тя ще се опита да ви убеди, че можете да успеете без дисциплина; че не е нужно да посвещавате живота си. Не я слушайте, тя ви мами и ви отклонява от правия път.

Дерек Принс 

Благословение!
С Божието слово всеки ден...
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар