Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 9 декември 2011 г.

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

В Псалом 147:2,3 четем:

Това са прекрасни думи, но най-вълнуващото е, че те се изпълняват в това поколение, във времето, в което живеем. Видял съм изпълнението на тези думи. Имал съм привилегията да живея в юдейската част на Ерусалим през май 1948 година, когато държавата Израел беше наново родена след две хиляди години. Днес Господ съгражда Ерусалим. Той събира заточениците на Израел. Той изцелява сърцесъкрушените и превързва раните им. Това са добри новини за всички, които ще се обърнат към Бога. Това са добри новини за Божите хора – Израел. Това също са добри новини и за Църквата на Исус Христос, защото същият Бог, Който събира Израел, събира и Църквата обратно при Себе Си като ни въвежда в наследството ни, изцелява раните ни и превързва съкрушените ни сърца. 

Има едно нарастващо служение на Святия Дух, което е много специално – служене на сърцесъкрушените. То е за тези, чиито сърца са наранени. Ако носиш рана в себе си, обърни се към Бога и кажи: "Господи, това е време на възстановяване. Това е време на събиране отново. Ти изцеляваш сърцесъкрушените. Ти превързваш раните им. Господи, ти знаеш раната, която съм носил в себе си толкова дълго в сърцето си. Ще ме изцелиш ли?“ И невидимият пръст на Бога, Святият Дух, ще се протегне там където никой хирург не може да достигне и ще докосне това наранено място в живота ти, за да ти донесе изцеление и възстановяване. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега и заявявам, че точно както Бог изцелява сърцесъкрушените и превързва раните на Израел, Той носи изцеление и възстановяване в моя живот, защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


1 коментар: