Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 28 ноември 2010 г.

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра: Какво да сторим, братя?

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра: Какво да сторим, братя? (Дея. 2:37)


Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. (Дея. 2:38) Всеки, който призове името Господно, ще се спаси". (Дея. 2:21) Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. (Рим. 5:1) На вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си. (Дея. 2:39) И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им. (Мал. 4:6)

Избавете се от това извратено поколение. (Дея. 2:40) Поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. (Рим. 12:1-2) Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.

Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. (Рим. 8:13-14) И не могат вече да умрат ... и като участници на възкресението, са чада на Бога. (Лука 20:36)
Да славословят Господа за Неговата благост, и за чудесните Му дела. (Псалми 107:15) За да изявят на човешките чада... славното величие на Неговото царство. (Псалми 145:12)

Благословение!
С Божието слово всеки ден...28 Ноември, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар