Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 23 ноември 2010 г.

Отделени за Бога

Отделени за Бога


Точно като праведността, освещението не идва чрез полагане на усилия или религия, но само чрез вяра в кръвта на Исус. Да си осветен означава да си отделен за Бога. Сега ние принадлежим на Бога и сме под Неговия контрол - на Негово разположение. Нищо, което не е от Бога, няма право да ни доближава; то стои надалеч чрез кръвта. ...като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината; Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Колосяни 1:12,13

Чрез вяра в кръвта на Исус, ние сме преместени от областта на сатанинското владение и сме преселени в царството на Бога. Думата „преселени“ означава „преместен от едно място на друго“. В Писанията тази дума се употребява в значение на пълно прехвърляне. В Стария Завет имаше двама мъже – Енох и Илия, които бяха преместени от земята в небето. Всичко, което Илия остави след себе си, беше неговото палто, но тялото му беше отнесено.
Доколкото разбирам Писанията, това е вярно и за нас. Ние сме напълно преместени. Не ще бъдем преместени; а по-скоро сме били преместени – дух, душа и тяло. Ние не се намираме вече в територията на дявола и не сме вече под неговите закони. Ние сме в територията на Божия Син и под Неговите закони. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че чрез кръвта на Исус аз съм направен свят и съм напълно преместен от дяволската територия в територията на Божия Син. Чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин!

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар