Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 1 декември 2010 г.

Напълно изкупен

Напълно изкупен


В посланието към Римляните четем за две царства с два противоположни закона на действие. Дяволският закон е този на грях и смърт, а законът на Божието Царство - на живота в Исус Христос.
“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.” (Римляни 8:2)

Ние вече не сме в дяволската територия и не сме под закона на дявола. Неговото царство не е приложимо за нас, защото сме в друго царство. Ние сме преместени, пренесени – в дух, душа и тяло. И това преместване става чрез кръвта на Исус – ние сме осветени, отделени за Бога, чрез кръвта на Исус.
Нека сега да разгледаме заключенията, които може да направим във връзка с тялото. Забележете следното: “Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.” (1 Кор. 6:19,20).
Думите “купени с цена” ни връщат назад към темата за изкуплението. Ние сме изкупени от ръката на дявола с кръвта на Исус. Каква част от нас е изкупена? Само нашия дух? Не, и духът и телата ни принадлежат на Бога, тъй като Исус плати пълната цена за изкуплението с кръвта Си.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз прокламирам, че съм напълно изкупен от дяволското царство и доведен в Царството на Бога. Духът и тялото ми принадлежат на Бога, защото Исус плати пълната цена за изкуплението със Своята скъпоценна кръв. Чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар