Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 20 май 2013 г.

Нуждаем се от радикално обръщане! - Кори Расъл (Radical shifting to God! - Corey Russell)

Нуждаем се от радикално обръщане! - Кори Расъл (Radical shifting to God! - Corey Russell)Аз приканвам към радикално обръщане и вярвам, че има покана да се обърнем към по-голямо познание за Бог. Аз вярвам, че има подканване от Бог към нас, в тоя момент на живота ни за нова и обновена среща с Исус Христос. Но искам да кажа много ясно, че това изисква обръщане. Това, което ви казвам има връзка с Изход 2 и 3. В Изход 3 Мойсей видя огнен пламък изсред една къпина и си каза, ще свърна да видя това велико явление. Но когато Бог видя, че Мойсей се обърна да види пламъка, който не изгаря къпината, тогава Бог го извика.

Искам да ви кажа сега, че много от вас искат да растат в познание за Бога, но без радикално обръщане, придвижване и сменяне на мястото, където се намират. Това изисква, голяма промяна във вас. Промяна в посоката ви.


Сега е време за промяна! Това е свързано с големи промени, които трябва да направите в живота си. Трябва да се отвърнем от всеки човек, всяко нещо, всяка връзка, всеки материализъм, всяко пристрастяване, които ни пречат на растежа в познанието на Исус Христос. Време е да кажем, спри се. Можете да го наричате обръщане, промяна, или спиране.

Време е да счупим огледалото, което ни казва, колко дебели сме. Спри да се определяш според външния си изглед. Време е да приключим с алкохола, който контролира живота ни от години. Време е да се откажем от компютри и телевизия, които ни връзват с порнография и неморалност. Време да прекъснем всяка връзка с хора, които ни държат далече от Исус и ни водят в безпомощен дух. Време да изхвърлим лекарствата, които потискат болката ни. Време е да изхвърлим наркотиците. Защото да знаете, това е Христос, Синът на живия Бог. Това е Господ, Създателят на небето и земята и Той изисква обръщане сега към Него.

Ние имаме генерация, която постоянно казва: Искаме да растем, Искаме да растем, Искаме да растем... Но Исус казва: Обърни се и ти ще Ме намериш. Нуждаеш се от 180 градуса промяна, даже насилие, което да разчупи това, което ти пречи и да се предвижиш в друга посока. Понеже, когато видя това (Исус) ще се придвижа към теб със скоростта на светлината. Аз (Исус) ще се обърна към теб, само искам да видя, че ти се обръщаш.

Искам да ви кажа, че Бог постоянно ми казва: Кори обърни се към Мен, ти достигна до плато в познанието си за Мен. Време е за освежаване, сега е подходящо време е за пост, подходящо време за Словото, подходящо време за молитва, подходящо време за премахване на медията. Обърни се към Мен, защото не знаеш, колко много повече те очаква.

Знаете ли, че Исус е най-чудесната, най-мощната личност, която сте срещали в живота. Няма нищо повече, което да ни задоволи, което да ни възхити, което да ни удовлетвори, отколкото да докоснем личността на Исус Христос в словото на Бога. Нищо не може да докосне човешкия дух, както Отец чрез Духа ни разкрива Сина. Нищо не може да докосне моя дух повече. Нищо друго не си заслужава да търсим. Нищо друго, не е толкова пренебрегвано в църквата. Нищо друго не е толкова атакувано от дявола. И нищо не е толкова въздигано от Святия Дух, отколкото откровението за Исус.
Обърни се сега към Исус!


Превод от ~30 мин. до ~35 мин. на проповедта.
Следва...Revelation of God's Heart & The Beauty of Christ: Father I desire (John 1...)
https://www.youtube.com/watch?v=oiLJr9nWRog

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар