Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 14 януари 2013 г.

Силата на Бог в поклонение! - Свръхестествено на Сид Рот с Ладона Тейлър

Силата на Бог в поклонение! - Свръхестествено на Сид Рот с Ладона Тейлър (Power of God in the true worship - Sid Roth with Ladonna Taylor)

Когато Ладона Тейлър свири на цигулка , нещо свръхестествено се случва, музика от небето буквално слиза и много хора се освобождават от болки, болести, депресия, мисли за самоубийство и други.

След проблеми и мисли за самоубийство, Бог й се явява и говори за бъдещето й. Казва й: "Ако ти не дойдеш при мен както преди, ти няма да намериш съдбата, която имам за теб. Ти трябва да четеш Словото, за да ме опознаеш. Ти трябва да търсиш отново общение с мен, за да ме опознаеш. Върни се при Мен отново”. Това беше Бог. Чувствах мир. Аз познавах Неговия глас.


Когато свиря на цигулка моите очи са към Него. Една жена на вярата ми сподели преди години: "Хвали Господа, докато започнеш да се покланяш. Покланяй се, докато Славата Му слезе и стой в Славата Му.” Към това се стремя, когато докосна струните на цигулката. Когато Бог се намеси, тази музика директно се насочва към духа ни, преодолявайки съмненията и душевността ни.

Гледайте интервю на Сид Рот с Ладона Тейлър и слушайте нейната изключителна небесна музика:Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар