Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 2 май 2012 г.

Затова ние не се обезсърчаваме!

Затова ние не се обезсърчаваме!

Външният човек или тялото ни тлее, остарява.
Но знаете ли какво? Вие не сте стари!
Какво означава текста на Писанието за самите вас?
Казва ли: "Но вътрешният човек тлее?" Не.
"Остарява?" Не!
Писанието казва, "вътрешният човек се подновява от ден на ден, всеки ден!"

Физически вие сте по-възрастни, отколкото са били преди няколко години, но вие реално се подновявате от ден на ден, всеки ден, защото във вас живее скрития човек, вътрешният, който се подновява всеки ден от Божия Дух! Ние ходим не по плът, а по дух.

Изповед: Аз съм духовно същество. Аз съм дете на Отца на духовете. Реалният човек в мен е вътрешният човек, който не остарява. Моят дух е вечен и аз ходя не по плът, а по дух. Аз се подновявам от ден на ден, всеки ден чрез Святия Дух, чрез Духът на Бога. Амин!

По Кенет Хегин, Вътрешният човек

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар