Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 20 март 2012 г.

Простени така както ние прощаваме

Простени така както ние прощаваме


Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени.
В проповедта на планината Исус ни учеше да се молим: "Прости ни нашите дългове (прегрешения), така както ние прощаваме на другите (тези, които съгрешават против нас)" (Матей 6:12). Тази молба, с други думи казва: "Прости ни така както прощаваме ние.“ Помни, че колкото прощаваш на другите, толкова Бог ще прощава на теб. Ако ти напълно прощаваш на другите, Бог ще прости напълно и на теб. Но ако прощаваш само частично на другите, Бог ще прости и на теб частично.
Една основна причина, поради която много християни не получават отговор да молитвите си е че не успяват да простят на другите и по-точно на някой конкретен човек. От опит съм открил при съветване на хора, че непростителността е основната причина, поради която духовният живот на християните се блокира. 

 Веднъж попитах една жена, която съветвах: "Има ли някой, на когото не си простила?" Тя каза: "Да" и конкретизира един определен човек. Казах: "Ако искаш да бъдеш свободна, ще трябва да му простиш. Няма друга алтернатива. Ако не му простиш и Бог няма да ти прости." 

Ние готови ли сме да прощаваме? Може да си мислим: "Не знам дали мога." Бог може също така да каже: "Не знам дали мога." По-добре да решим в ума си. Прощението не е емоция; то е решение. Аз наричам това "скъсване на разписка за дългове". Някой може да ни дължи тридесет хиляди долара, но ние може да дължим на Бога шест милиона. Ако искаме Той да скъса Неговата разписка, ние трябва да скъсаме нашата. Това е Божият непроменим закон. Той е втъкан в Господната молитва. И последната молба в тази молитва е за освобождение от злия, Сатана. Ние нямаме право да се молим за освобождение докато не простим на другите така както искаме Бог да прости на нас.

И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. (Матей 6:13)

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Аз заявявам готовността си да простя на другите и казвам, че Исус беше наказан, за да мога да бъда простен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар