Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 5 април 2011 г.

Разбиране за бойното поле

Разбиране за бойното поле


Нашата битка срещу Сатана се води в духовната област. Затова, оръжията са духовни и подходящи за областта, в която се воюва. Изключително важно е да разбираме къде се води битката. Павел използва различни думи във 2 Коринтяни, за да говори за бойното поле и за нашите цели. В различните преводи откриваме следните думи: „въображение“, „размисли“, „предположения“, „аргументи“, „знание“ и „мисъл“. Забележете, че всяка една от тях се отнася до областта на ума. Ние трябва да разбираме напълно, че бойното поле е в нашите умове. Сатана води война с всички сили, за да пленява умовете на човешката раса. Той издига крепости и укрепления в умовете ни и е наша отговорност, като представители на Бога, да използваме духовните си оръжия, за да събаряме тези крепости, да освобождаваме умовете на мъже и жени и след това да ги пленяваме в покорство на Христос. 
Каква изумителна задача! Сатана преднамерено и систематично изгражда крепости в умовете на хората. Тези крепости се противопоставят на истината на благовестието и на Божието Слово и ни пречат да приемаме посланието на благовестието.
 
Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че чрез тази кръв събарям крепостите на Сатана, които той е изградил в ума ми. Аз заявявам, че сатана няма място в мен, няма сила над мен и няма право на никакви претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин.

Дерек Принс

Издателство „Бъдеще и Надежда” - безплатни публикации на Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар