Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 5 март 2011 г.

А те го победиха

А те го победиха


Сатана няма място в мен, няма власт над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! Много добре си спомням кога започнах да давам това свидетелство. Мислех си „Чудя се къде ли дяволът ще ме удари следващия път?“ Познавам хора, които не свидетелстват, защото се страхуват да не би да стане нещо лошо с тях ако го направят; но това означава да играеш по правилата на дявола. Запомни, че това е неговият начин да те спре да направиш това, което ще те постави извън обсега му. 
Само чрез словото на твоето свидетелство можеш да приемеш благословенията от кръвта. Kогато изречеш това свидетелство за пръв път ще изглежда сякаш целият ад се изправя срещу теб. Добре тогава, слава на Бога! Кажи го отново!

Библията казва:
„Нека държим това, което сме изповядали (Евреи 4:14). И тогава, когато всичко наистина се надигне, Писанията казват: „нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме“ (Евреи 10:23). Продължавай да го повтаряш. Не зависи от нашите чувства. Не зависи от ситуацията ни, симптомите или обстоятелствата. Тази истина е вечна като Божието Слово. То е установено завинаги на небето. (Виж Псалм 119:89). Сатана няма място в нас, няма власт над нас, нито изисквания против нас.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че Сатана няма място в мен, няма сила над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! И аз възнамерявам да провъзгласявам това отново и отново! Амин.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар