Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 15 юли 2010 г.

Създадени и купени от Него

Създадени и купени от Него


Терминът изкупление означава „да се откупи обратно”. Ние сме били роби, изложени за продан на сатанинския пазар за роби. Апостол Павел казва: „А пък аз съм от плът, продаден под греха” (Римляни 7:14). В римската култура през онези дни да продадеш някого като роб е означавало да го продадеш под надвиснало копие. Той заставал върху каменен блок с протегнато копие над главата му. Когато някой го видел да стои така, той разбирал, че човекът е за
продан като роб.

В това твърдение Павел всъщност казва: „Грехът е копието над главата ми, което е причината да бъда продаден като роб на пазара за роби.” Там сме били и ние – всички, продадени заедно с Павел като роби заради греховете ни. Но един ден Исус дошъл на пазара и казал: „Аз ще ги купя.” Каква е цената? Кръвта на Исус. Ние сме били изкупени от царството на сатана и въведени в царството на Бога.
Робът не избира каква работа ще върши за господаря си. Един роб може да бъде готвач, друг – проститутка, това е решение на господаря му. Така сме били и ние. Някои може да са били достойни за уважение роби, но те не са били по-добри от онези, които не са били толкова почитани. Не презирайте проститутките или алкохолиците, защото решението на техния господар ги е направило такива, каквито са. Сатана е решил какви да бъдат те, но кръвта на Исус разчупва неговата власт и ги освобождава от плановете на дявола.

Ето една притча, която веднъж разказах на група полинезийски маори, които са невероятни дърворезбари, за да илюстрирам цената, която Исус плати, за да ни изкупи от греховете ни. Имало едно време едно момче, което издялало красива малка дървена платноходка. Един ден то я пуснало в океана да поплува, но вятърът променил посоката си и я отнесъл в открито море. Тъй като не успял да си я върне, той се прибрал в къщи без нея. Следващият прилив върнал обратно лодката и тя била намерена от един човек, който се разхождал по брега на морето. Той разгледал платноходката и видял колко красиво била изработена, затова я продал на един собственик на магазин, който я почистил и я изложил на витрината, като й сложил цена за продан. След известно време момчето минало покрай този магазин и видяло своята лодка. Веднага разбрал, че това е неговата платноходка, но нямало как да го докаже. И така, ако си я искал обратно, той знаел, че ще трябва да си я купи. Хванал се на работа, за да спечели пари, като миел коли, косял морави и вършел и други неща. Когато най-накрая събрал необходимата сума, отишъл в магазина и купил лодката си. Взел я в ръце и притискайки я към гърдите си, казал: „Сега си моя! Аз те направих и аз те купих.” Представете си себе си като тази лодка. Може да се чувствате неспособни или безполезни; може да се питате дали Бог наистина Го е грижа. Но Господ ви казва: „Сега сте мои два пъти – Аз ви създадох и Аз ви купих; вие сте изцяло мои.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Заявявам, че Господ ме е създал и ме е купил и аз съм напълно Негов. Чрез кръвта на Исус аз съм изкупен от ръката на дявола. Амин.

Дерек Принс

Няма коментари:

Публикуване на коментар