Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 10 май 2014 г.

Най-доброто описание на Евангелието – Дан Молер (The best description of the Gospel - Dan Mohler)

Най-доброто описание на Евангелието – Дан Молер (The best description of the Gospel - Dan Mohler)


Бог знае истината за теб.
Аз израснах с мисленето, че Евангелието (Новия Завет) експонира моите грехове и ме прави, че не съм нищо друго, освен един грешник. Това си мислех през целия си живот в църквата. Както и вие.
Сега открих, че Евангелието разкрива моите качества и показва моята стойност.
Аз съм ценен и се е струвало Исус да умре за мен. Така че Евангелието не експонира моите грехове, а ги премахва от мен. Отхвърля ги от мен и аз се чувствам, като Негов син (Божие чадо).

Аз съм се опитвал да бъда християнин, но сега разбирам, че съм Божие чадо (син).

Аз съм приет (одобрен), не отхвърлен.
Правдата дойде върху мен, благодатта и силата на Бог са върху мен.
Аз стоя в тази истина и не съдя себе си по начина по който го правим.
Аз обичам Бог, защото Той отначало ме обикна. Разбрахте ли?
Когато ставам сутринта, се събуждам като Божие чадо (син) и не се опитвам да живея християнски живот.
Аз имам общение с Бог, Той е моя баща.
Аз съм Божие чадо. Аз се уча да живея като Божие чадо.
Той ме е приел и ме обича.
Насърчава ме да продължавам напред – ти ще се справиш.
Аз съм те избрал, ти ще се справиш.
Аз дадох Своя Син за теб.
Това е Евангелието.
То не експонира греха ми, а го отнема.


Отнема от мен всяка проява на греха и ме облича с царски дрехи. Това е, което ние не виждаме в църквата сега.
В Библията се казва, че ние сме мъртви към греха. Ние не трябва да живеем с чувството, че можем да съгрешим. Способността в нас да съгрешим не ни слага етикет на грешници. Ние сме синове. Благодатта е на нас. Разбирате ли какво ви казвам. Сърцето ви е чисто и затова се чувствате зле, когато съгрешите.
(Бог не ни е отхвърлил, покайваме се и продължаваме напред.)
Ние не трябва да живеем с тези мисли, няма място повече за срам. Ние сме изградени върху основата на истината и ходим в любов.
Ако ние не сме сигурни в нашата стойност в Христос, как ще дадем надежда на другите.
Ние сме вече одобрени, ние сме приети като Божие чада. Ние сме обичани от Бог. Кажете "Да“. Не става вече въпрос за провалите, а за това че сме Негови, обичани и простени. Благодаря Ти Боже за любовта, която изля върху мен, за да разбера кой съм.
В процеса на растежа Бог разкрива тъмнината в някои скрити области в нас и ние я разчупваме и не е вече част от нас. Ние сме приятели на Христос. Не трябва да се оплакваме, че сме се провалили, да се унижаваме и да критикуваме себе си, като казваме, че сме това или онова. Или даже защо сме спасени.

Но ние попадаме в ситуация в която трябва да обичаме Бог повече и повече, защото Той изявява в нас нещата, които не трябва да ни контролират (определят) повече живота ни.
Бог прави така, да видим в сърцето си неща, които не сме виждали преди. Така, че да бъдем на мястото, където трябва да бъдем. И Той е верен и справедлив да ни прости. Така че, ние сме простени и ни очиства от всичко нечисто. Ние изглеждаме добре пред Него, обичани сме.
За Него е удоволствие да принадлежим към Неговото царство.
Това не ме прави перфектен във всичко, но Той ми помага да раста и ме усъвършенства в Христос.
Амин!Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар