Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 24 октомври 2012 г.

Искай Божието най-добро!

Искай Божието най-добро!
1. Ако искаш Божието най-добро, искай Божието най добро. Не се задоволявай с нищо по малко. Искай Божието най добро.
2. Ако искаш Божието най-добро, гледай на Исус.
3. Ако искаш Божието най-добро, размишлявай върху Божието Слово.
4. Ако искаш Божието най-добро, сприятели се със Святия Дух.
5. Ако искаш Божието най-добро, слушай и се покорявай на Бога незабавно.
6. Ако искаш Божието най-добро, бъди внимателен как и какво слушаш. Това означава, че трябва да бъдеш внимателен какво преминава през очите ти, ушите ти и другите сетива. Това означава, че трябва да приемаш от Библията повече от всичко друго. Това означава, когато чуеш неща, които не са в съотвествие с Библията, да не им се покоряваш, да не им отдаваш никакво внимание. Много хора слушат лъжите на дявола, защото не знаят Библията и не знаят какво Библията казва за нас. Ако искаш Божието най добро, интересувай се повече от вечните, отколкото от временните неща. Погрижи се приоритетите ти да бъдат правилно подредени. Къде е домът ти, във вечността или тук?
7. Ако искаш Божието най добро, позволи Бог да избира вместо теб.

Жените в църквата 2 – Рут, Дерек Принс


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар