Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 2 ноември 2011 г.

Изцеление за тялото

Изцеление за тялото


На кръста Исус понесе нашите грехове в Своето тяло, което стана жертва за грях. Той пое проклятието, което ние заслужавахме върху Себе Си в тялото Си на кръста, за да можем ние да бъдем освободени от греха. Писанията казват също: „Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе“ (Матей 8:17) в тялото Си, за да можем ние да бъдем изцелени. Що се отнася до Бога, нашето освобождение от греха е вече факт. Що се отнася до Бога, всичко вече е извършено.

Интересно е да отбележим, че Новият Завет не поставя изцелението в бъдещето, а в миналото. Ние сме изцелени още от времето на смъртта на Исус „с чиято рана вие бяхтеизцелени“. Изцелението вече е снабдено. Християните понякога си мислят: „Как мога да разбера дали е Божията воля за мен да бъда изцелен?“ Аз обикновено отговарям: „Ако си посветен християнин, изкупен от кръвта на Исус, мисля, че задаваш погрешния въпрос. Въпросът не е: „Как мога да разбера дали е Божията воля за мен да бъда изцелен?“ Въпросът е: „Как мога да придобия изцелението, което Бог вече е снабдил за мен?“

Божията цел е да ни запази целите: дух, душа и тяло както Павел каза: „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“ (I Сол. 5:23).

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за тялото ми. Аз прокламирам, че чрез смъртта на Исус на кръста, аз бях опростен и изцелен и Божията цел е да ме запази целия – дух, душа и тяло. Моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар