Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 1 април 2015 г.

Използване на благи думи - Притчите на Соломон

Използване на благи думи - Притчите на Соломон


Мъдрост, която идва до вас - направо от Божието Слово.

"Благият език е дърво на живот, а извратеността в езика съкрушава духа." (Притчи 15:4)
Тази поговорка е особено важно за младите хора, тъй като те все още формират своята идентичност и са много чувствителни към това, което се говори за тях.

"Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават". (Колосяни 3:21)
Говорейки мили думи е един от най-богатите дарове, които можем да дадем на другите. Култивиране на божествено разположение на духа, който води до добри думи също ни помага да се справим с обратното, жестоките думи от другите. Разбирането на отношението към другите отчита недостатъците им и се опитва да види тяхната гледна точка и така се избягват думи казани не на място.

Какви са вашите думи?

Proverbs: Using Kind Words
http://www.ucg.org/youth/proverbs-kind-words-0/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар