Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 20 април 2014 г.

Ние вярваме - We believe - NewsBoys

Ние вярваме - We believe - NewsBoys

В това време на отчаяние
Когато всичко, което знаем е съмнение и страх
Има само една Основа (Исус)
Ние вярваме, ние вярваме,
В това отчаяно поколение
Когато всичко е тъмно, Ти (Бог) ни помагаш да видим
Има само едно Спасение
Ние вярваме, ние вярваме.

Ние вярваме в Бог Отец
Ние вярваме в Исус Христос
Ние вярваме в Святия Дух
И Той ни е дал нов живот
Ние вярваме в разпятието
Ние вярваме, че Той победи смъртта
Ние вярваме във възкресението
И Той ще се върне отново, ние вярваме.


Нека нашата вяра да бъде повече от химните
По-голяма от песните, които пеем
И в нашата слабост и изкушения
Ние вярваме, ние вярваме!

Ние вярваме в Бог Отец!
Ние вярваме в Исус Христос!
Ние вярваме в Святия Дух!
И Той ни е дал нов живот!
Ние вярваме в разпятието!
Ние вярваме, че Той победи смъртта!
Ние вярваме във възкресението
И Той ще се върне отново!

Нека да се намерят изгубените и мъртвите да бъдат възкресени!
Тук и сега, нека любовта владее!
Нека църквата да живее в любовта на нашия Бог
Ние вярваме, ние вярваме!
И портите на ада няма да надделеят!
Силата на Бог, разкъса завесата!
Сега ние знаем, любовта Ти (Боже) никога няма да се провали!
Ние вярваме, ние вярваме!

Ние вярваме в Бог Отец
Ние вярваме в Исус Христос
Ние вярваме в Святия Дух
И Той ни е дал нов живот!
Ние вярваме в разпятието!
Ние вярваме, че Той победи смъртта!
Ние вярваме във възкресението!
И Той ще се върне,
Той ще се върне отново!
Той ще се върне отново!
Ние вярваме!
Ние вярваме.
Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар