Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 8 февруари 2014 г.

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)През нощта на 20 юни 1971, аз видях живите същества (около престола на Бог), и в рамките на няколко секунди, животът ми е преобърна с главата надолу. Знаех, че ще живея в Ерусалим и това ще бъде част от Божия план за града и хората му. През годините съм виждала различни страни (аспекти) на живите същества отново и отново. Те са онези, които подкрепят престола на Бога.
Живите същества са пример за мен за престола на Бога, СЛАВАТА около престола и движението на престола в Негова власт по цялата земя. Както другите небесни същества са над отделните нации или области на земята, аз лично вярвам, че живите същества са небесни същества, които бдят над Израел в изпълнение на Божиите цели.


Въведение
Аз съм родена в славата една неделя след вечерната служба. Родителите ми бяха петдесятни пионери. По времето, когато бях родена, те са живели в училищните стаи на църквата, която са основали в Ричмънд, Вирджиния. Аз съм родена в тези стаи в
слава на Бога, която се проявяваше в тяхното служение. Когато бях малко момиче, аз ходих директно от училище до църквата в сряда следобед. Вярващите на църквата се събираха за молитва от един до четири часа следобед. Присъствах на повечето от тези молитвени събрания.

Първите два часа те представяха техните молби и ходатайства пред Бога. През последният час те просто се наслаждаваха на Неговото присъствие. Това бяха най-добрите времена. Всеки петиция, която те биха могли да си помислят беше представена пред Бог. В този момент Святия Дух се изливаше като река.
Звуци на слава, идващи в духа ми през тези години, ме поддържаха в моето служение по целия свят. Аз съм била на хиляди срещи и съм чула хиляди проповеди, но най-голямо влияние в живота ми оказаха тези славни звуци, които излизаха през последните часове на тези молитвени събрания, където Божиите хора докосваха вечното царство. Както въздухът е в атмосферата на земята, така славата Господна е атмосферата на Небето. Тя ни издига над земното, в самото присъствие на Бог.

По-късно, когато се преместих в Ерусалим, да живея и да се покланям на хълма Сион, Господ започна да ми показва прогресията от ХВАЛЕНИЕ към ПОКЛОНЕНИЕ и после към СЛАВА и връзката между трите. Аз се озовах в споделянето на тези прости истини с Божиите хора от цял свят.

Хвала ... докато духът на поклонение дойде.
Поклонение ... докато славата дойде.
Тогава .... застанете в славата.


Ако можете уловете тези най-основните принципи на хваление, поклонение и слава - толкова просто, че ние често ги пропускаме - можете да има нещо друго, което искате в Бога.
Няма значение, ако сте сам и нямате с кого да се съгласите в молитва. Няма значение на какъв етап сте във вашето духовно развитие.

Движете се Божията слава, и всичко става възможно!

Книга: Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)
Връзка: http://cpt.calvarycampground.org/wp-content/uploads/glorybooks/Glory.pdf

Това е поколението на ония, които Го търсят. Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Псалм 24:6)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар