Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 20 септември 2011 г.

Изповед на вяра

Изповед на вяра

Господ ми показа, че много християни, ако погледнат миналото си, ще признаят, че са правили много негативни изповеди. Може би си говорил за това, което не можеш да направиш или си обсъждал провалите и разочарованията си. Но, вижте, изповедите ни определят посоката, в която ще вървим. Има един много хубав пример, който илюстрира тази истина. Това е историята за дванадесетте съгледвачи, които Мойсей изпраща в Обещаната земя. Двама се върнаха с положителна изповед, а десетима - с отрицателна „Не можем!“ Положителната изповед беше: „Ние можем!“ Всички израилтяни определиха съдбите си чрез изповедта си. Тези, които казаха: Не можем!“ не можаха. А тези, които казаха: „Можем!“ можаха.

Може да си произнасял негативни думи и изповеди, които не прославят Исус или да си хранил разочарования, които са те връзвали в безсилие или провал. Ако изповядваме провал, провалът ще е наш дял. Ако изповядваме вяра, Бог ще бъде наш дял.
Просто изповядай: „Господи, покайвам се, че съм връзвал ръцете Ти поради неверието и негативното си мислене. Ограничавал съм това, което можеш да извършиш в живота ми.“ Писанията казват: „Ако зповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан 1:9). Когато отхвърлиш негативните изповеди, благодари на Бога, че си излязъл от тази мрачна, самотна долина. Кажи: „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепява“, което е буквален цитат от Филипяни 4:13.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Агнето. Аз прогласявам, че „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепя“ и че аз побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето с видетелство и не обичам живота си до смърт. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар